Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet BİRİNCİ
Danışman: Prof. Dr. Ragıp ERDÖL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KAZIK GRUPLARINA OTURAN BETONARME YAPININ PROJELENDİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1994
Sayfa Sayısı: 219
Tez No: T504
Özet:

      Bu çalışmada, elastik mesnete oturan yapıştırılmış, elastik sabitlerin ve yükseklikleri farklı sonsuz iki bileşik tabaka problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir.

      Birinci bölüm giriş bölümü olup ikinci bölümde, elastisite teorisine ait temel denklemler ve integral dönüşüm teknikleri kullanılarak gerilme ve yer edğiştirmilerin genel ifadeleri elde edilmiştir.

      Üçüncü bölümde, problemin tanımı yapılmış, kütle kuvvetleri ihmal edilerek gerime ve yerdeğiştirme ifadeleri elde edilmiştir. Yine aynı bölümde gerilme yerdeğiştirme ifadeleri sınır şartlrına uygulanarak elde edilen denklem takımı çözülmüş, gerilme ve yerdeğiştirme ifadelerindeki katsayılar hesaplanmıştır.

      Dördüncü bölümde, katsayılar gerilme ve yerdeğiştirme ifadelerinde yerlerine yazılmış, gerilme ve yerdeğiştirme ifadelerini bozan singüler terimler ayıklanmış ve bunların kapalı integralleri hesaplanmıştır. En büyük normal gerilmenin simetri ekseni üzerinde olduğu bilindiğinden sx(x,y) ve sy(x,y) normal gerilmeleri; singüler terimlerin çıkartılıp, bunların kapalı integrallerinin ilave edilmesiyle hesaplanmıştır. Dış yüke, malzeme ve yay sabitlerinin oranlarına ve tabaka kalınlıklarının oranlarına değişik sayısal değerler verilerek y simetri kesitindeki gerilme dağılımları hesaplanarak grafikleri çizilmiştir.

      Çalışmadan çıkarılan sonuçlar beşinci bölümde özetlenmiş olup, bu son bölümü yararlanılan kaynaklar izlemektedir.

      

Anahtar Kelimeler: elastisite, değme mekaniği, elastik tabaka, konpozit, elastik mesnet, şerit.