Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Meltem KÖZ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. F. Lütfü ÇAKIROĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KAZIK GRUPLARINA OTURAN BETONARME YAPININ PROJELENDİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1994
Sayfa Sayısı: 219
Tez No: T503
Özet:

      Günümüzde, ülkemiz nüfusu hızla artmakta ve yerleşim talebini karşılamak zorlaşmaktadır. Yerleşim alanları gittikçe genişlemekte, şehirlerin dışına doğru yayılmaktadır.Artan talebe cevap verebilmek için, artık yeni çözümler araştırılmalıdır. Temeliçin elverişsiz olan zeminlerin iyileştirilmesi bu çözümlerdenbiridir.

      Bu çalışmada, elverişsiz zemini kullanılır hale getirmek için kazıklı temelden yararlanılmıştır. Betonarme bir otel binası, bir akarsu yatağına kazıkla oturtulmuş, bina temel sistemi projelendirilmiştir.

      Çalışma yedi kısımdan oluşmaktadır.İlk olarak, çalışmanın ana hatları açıklanmıştır.

      İkinci kısımda, döşemelerin çözümü yapılmaktadır.

      Üçüncü kısımda, çerçeveler SAP80 bilgisayar programı ile analiz edilmektedir.

      Dördüncü kısımda, kazık grubu başlığı, beşinci kısımda, kazık grubu projelendirilmektedir.

      Altıncı kısımda, çalışmanın sonuçları özetlenmekte ve son olarak bu konuya ait öneriler sunulmaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler : Elverişsiz zemin, kazıklı temel, kazık grubu, kazık grubu başlığı.