Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Engin DURUKAN
Danışman: Prof. Dr. Osman BIÇAKÇI
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KENTİÇİ ULAŞIM SORUNLARI, ÇÖZÜMLERİ VE TRABZON’UN KENTİÇİ ULAŞIM SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1994
Sayfa Sayısı: 74
Tez No: T495
Özet:

      Günümüzde gelişmekte olan en önemli sorunlarının başında ulaşım sorunları yer almaktadır. Bu çalışmada kentiçi ulaşım sorunları, trafik ,çevre, ekonomi açısından gruplandırılarak incelenmiştir.

      Çalışmanın daha sonraki bölümünde ise kentiçi ulaşım sorunlarının çözümünde geçmişte ve günümüzde uygulanan yöntemler araştırılmıştır. Sorunların geçmişte yüksek maliyetli yatırımlarla çözülmeye çalışıldığı, günümüzde ise mevcut ulaşım altyapısının en verimli bir şekilde kullanılmasının amaçlandığı görülmüştür. Buna paralel olarak toplutaşıma önem verilip, raylı sistemlerin kullanımı gündeme gelmiştir.

      Daha sonra Trabzon kenti ulaşım altyapısı ve kullanılan yolcu taşıma sistemleri incelenmiş ve doruk saatlerde trafiğin yoğun olduğu noktalarda taşıt sayımları yapılmıştır. Bu şekilde Trabzon’da yaşanan kentiçi ulaşım sorunları ortaya konulmuş ve bu sorunlara kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretilmeye çalışılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler : Ulaşım, Trafik, Demiryolu