Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nurcan ÜÇÜNCÜOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ULAŞTIRMA MODELİ VE KARAYOLLARINDA BİR UYGULAMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1994
Sayfa Sayısı: 84
Tez No: T494
Özet:

      Bu çalışmada, minumum maliyetli nakliyatın gerçekleştirilmesinde kullanılan ‘Ulaştırma Modelleri’ tanıtılmakta ve bu bağlamda Karayolları Teşkilatı’nın bitüm nakliyatı için yapılan optimizasyonun sonuçları üzerinde durlmaktadır.

      Çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Birnci bölümü oluşturan konuya girişten sonra, ikinci bölümde doğrusal programlama, yöneylem araştırması ve ulaştırma modeli tanıtılmaktadır.

      Üçüncü bölümde, ulaştırma modelinin çözüm teknikleri kısaca anlatılmaktadır. Bu çözüm tekniklerinden Kuzey-Batı Köşe Yöntemi, En Düşük Maliyetli Sıra Yöntemi, En Düşük Maliyetli Sütun Yöntemi, Vogel Yaklaşım Yöntemi, Stepping Stone Yöntemi ve Modi Yöntemi teorik olarak tanıtılmaktadır.

      Dördüncü bölümde, Karayolları Teşkilatı’nın bitüm nakliyatı ulaştırma modelleriyle gerçekleştirilmiştir. Modelin çözümünde, başlangıç çözümünü bulmak için Kuzey-Batı Köşe Yöntemi ve Vam Yöntemi kullanılmıştır.

      Bu özel ulaştırma yöntemlerine göre, toplam ulaştırma maliyetleri bulunarak karşılaştırma yapılmıştır. Vam Yöntemiyle bulunan başlangıç çözümü ele alınarak Modi yöntemiyle optimal çözüme ulaştırılmıştır.

      Sonuç bölümünde, araştırmanın tümünden elde edilen sonuçlar anlatılmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler : Ulaştırma Modelleri, Vam Yöntemi, Modi Yöntemi, Lineer Programlama, Yöneykem Araştırması Teknikleri.