Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatma BARIŞ
Danışman: Prof. Dr. Osman BIÇAKÇI
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KENTİÇİ TOPLU TAŞIMADA RAYLI SİSTEMLERİN GERKLİLİĞİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1994
Sayfa Sayısı: 89
Tez No: T493
Özet:

      Bu çalışmada özellikle, gelişmekte olan ülkelerin büyük kentlerinde sanayi gelişimiyle başlayan kentleşmenin beraberinde getirdiği kentsel ulaştırma sorununun raylı taşıma sistemleriyle çözülmesi gerktiği, çeşitli değerlendirme ölçütlerinin, diğer toplutaşım sistemleriyle karşılaştırılması sonucu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

      Bu temele dayanılarak öncelikle kentsel taşımanın tanımı yapılmış, kentsel ulaştırmada İstem-Sunu özellikleri ana çizgilriyle tanımlandıktan sonra taşıtların hareket serbestlikleri ve yolların korunma biçimlerine göre ulaştırma türleri sınıflandırılmış, bunların her biriözel ölçütlere göre değerlendirilmiştir.

      Kentsel raylı sistemlerin öğelerine ve günümüzdeki teknik gelişmelerine değinilmiştir.

      Daha sonra kentsel toplutaşım sistemlerin teknolojik, ekonomik ve çevresel özellikler açısından karşılaştırılması yapılarak, raylı sistemlerin diğer sistemlere göre durumu irdelenmiştir.

      Kentsel ulaştırmanın raylı sistemlerle yapılması gerektiği ortaya konulduktan sonra ülkemizde de uygulamaları bulunan bazı raylı taşıt sistemlerinden örnekler verilerek ulaştırma politikamız belirtilmiştir.

      Sonuç bölümünde, tüm bu değerlendirmelerin çerçevesinde varılan sonuçlar özetlenmiştir.