Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şeniz İNCEER
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KUM DRENLERİ İLE ZEMİN ISLAHI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 78
Tez No: T475
Özet:

      Bu çalışmada, suya doygun yumuşak kil zeminlerin, ön yükleme (ön konsolidasyon) ve kum direnleri ile ıslahı (stabilizasyonu) araştırılmıştır. Yukarıda belirtilen böyle zeminler, genellikle düşük taşıma gücüne sahip olup, yapılara zarar verebilecek oturmalara uğrarlar. Bu nedenlerle, çok basit yapılar hariç, uygun bir temel zemini değildirler. Eğer sadece ön yükleme ile konsolidasyon zamanı çok uzun oluyorsa, konsolidasyon zamanını kısaltmak üzere kum drenleri yöntemi tercih edilebilir. Literatürde, özellikle Türkçe kaynaklarda dağınık ve eksik yer alan yöntem; teorik ve pratik yönleriyle birçok kaynak taranarak, dört yıllık bir inşaat mühendisinin bile rahatlıkla projelendirip uygulayabileceği bir duruma getirilerek açıklanmıştır. Böylece bu alanda bir katkı yapıldığına inanılmaktadır. Bu yöntem için; yaklaşıklık içeren ve zaman alıcı olan tabloların yanında, bu eksiklerden arınmış olan kapalı bağıntılar verilmiştir. Yöntemin iyi anlaşılması için bazı tipik sayısal örnekler açıklanmıştır.