Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Efsane TURAN
Danışman: Doç. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KUYRUK TEORİSİ MODELLERİ VE TRABZON LİMANI’^NDA BİR UYGULAMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 159
Tez No: T470
Özet:

      Ulaştırma; sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın en önemli parametrelerinden birisidir. Bu parametre, ülke kalkınmasının altyapısını oluşturur. Bir ülkedeki ulaştırma ağı yoğunluğunun, o ülkedeki gelişmişlik ölçütlerinden biri sayılmasının nedeni de budur.

      Ulaştırma sisteminin bir alt sektörü olan deniz ulaştırması esas itibariyle, yük taşımacılığı için kullanılmaktadır. Bu sektörde yolcu taşımacılığı pek azdır ve genellikle turizm amaçlıdır.

      Limanlar, deniz ulaştırmasının en önemli alt yapısını oluşturur. Liman planlamalarında ise istatistiksel analizlerin yanında ‘Sistem Analizi’ önemli yer tutar.

      Bir liman sistemi incelendiğinde şu süreçlerin varlığı görülür.

- Liman sistemine gemi gelişleri süreci,

      - Limana gelen gemi hemen servise alınıyorsa kuyrukta bekleme süreci,

- Gemilerin servis (yükleme ve boşaltma) süreci,

      - Servisi biten gemilerin sistemden ayrılış süreci.

      Bu süreçler tipik Sıra Bekleme Modelleri’nde ele alınan süreçlerin benzerleridir. Dolayısıyla’Sıra Bekleme Modelleri’ için geliştirilmiş bulunan ‘Kuyruk Teorisi’, liman sistemine de uygulanabilir.

      Bu çalışmada, Trabzon Limanı örneğinde Kuyruk Teorisi’nin limanlara nasıl uygulanabileceği gösterildi ve elde edilen sonuçlar incelendi. Bu amaçla, Trabzon Limanı Sisteminin analizine bağlı olarak gerçek verilerle bir uygulama yapıldı: Gemi gelişleri dağılımı, geliş aralıkları dağılımı ve servis süreleri dağılımlarının istatistiksel analizleri yapıldı ve gerçek veriler kullanılarak çeşitli Kuyruk Modelleri Trabzon Limanı’na uygulandı.

      Çalışmanın sonunda, Kuyruk Modelleri’nin Trabzon Liman Sistemi için gerçeğe yakın sonuçlar verdiği saptanmıştır.