Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa BAHADIR
Danışman: Doç. Dr. Tayfun CİMİLLİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON MUKAVEMETİNİN KAROTLAR YARDIMIYLA SAPTANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1984
Sayfa Sayısı: 99
Tez No: T47
Özet:

      Bu çalışmada, bitmiş yapılardaki betonun o günkü mukavemeti yani gerçek mukavemeti ile üretim sırasındaki 28 günlük standart numune mukavemetinin yani potansiyel mukavemetinin 75x150 mm boyutlu karotlar yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, beton mukavemetinin yıkımsız yöntemlerden beton çekici ve ultrases yöntemi ile saptanması imkanları araştırılmıştır.

      Konu ile ilgili olarak yapılan yayın taramasında, araştırıcıların çok değişik görüşler öne sürdükleri anlaşılmış, bu konuda uygulamaya yönelik bir çalışma yapılmasının yararlı olabileceği düşünülmüştür.

      Hazırlanan deney programı uyarınca, uygulamaya yönelik farklı dozaj, agrega-çimento oranı, granülometri ve işlenebilirliğe sahip 10 tür beton üretilmiş, her üretimden üç adet 150x300 mm lik standart silindir, altı adet 150 mm lik standart küp numune ile bir adet 200x250x500 mm lik blok dökülmüştür. Üretimi yapılan bu numunelerden küp ve silindir numunelere standart kür uygulanmış, bloklar bir hafta ıslak çuval altında kür gördükten sonra laboratuvar içinde havada saklanmıştır. 28 gün sonunda standart numunelerin bazılarından ve bloklardan karot numuneler alınmış, beton çekici ile ultrases ölçmeleri yapıldıktan sonra, standart numune ve karotlar basınç altında kırılmıştır.

      Çalışma sonucunda, 75x150mm boyutundaki karotların mukavemetinin aynı bileşime sahip, aynı koşullarda kür görmüş, sıkılanmış ve aynı yaşta denenmiş 150x300 mm boyutlarında standart silindir numunelerin mukavemetinden düşük olduğu ve aradaki farkın mukavemet düzeyine bağlı olarak arttığı görülmüştür.

      Yaklaşık 50-150 kgf/cm² lik mukavemet aralığında karot mukavemetleri standart silindir mukavemetlerinin yaklaşık %95’i iken, 150 ila 300 kgf/cm² arasında %80-95 arasında değişmiştir. İki mukavemet arasındaki ilişki R sil. = 1.27 x R kr. - 15.36 olarak saptanmıştır. Bitmiş bir yapıdaki betonun o andaki mukavemeti yani gerçek mukavemetinin, silindir mukavemeti cinsinden değerinin bu ifadeden yaklaşık olarak hesaplanabileceği, ayrıca 50-150 kgf/cm² lik dayanım aralığında karot mukavemetlerinin 1.05 gibi sabit bir sayı ile çarpılması halinde de yaklaşık bir gerçek mukavemet tahmini elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.

      Yapıdaki betonun mukavemetinin ideal koşullarda ulaşabileceği mukavemet değerine yani potansiyel mukavemet değerine yetersiz kür nedeniyle ulaşamadığı ve 150kg/cm² lik bir potansiyel mukavemet düzeyinde, yapıdaki betonun mukavemetinin, yani gerçek mukavemetinin, potansiyel mukavemetin %25 altında kalabildiği gözlenmiştir.

      Beton çekici ve ultrases yöntemlerinin, aletlerin her farklı tür beton için yeniden kalibre edilmesi halinde beton mukavemetinin tahmininde kullanılabileceği, ancak bu yöntemlerin nicel bilgi sağlamayan kalite kontrolünde kullanılmasının daha uygun olacağı biçimindeki genel görüş burada da doğrulanmıştır.