Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nurhayat KARAOĞLU ZAİM
Danışman: Doç. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TOPLU TAŞIMACILIKTA RAYLI SİSTEMLER VE TRABZON KENTİ TRAFİK SORUNLARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 74
Tez No: T469
Özet:

      Bu yüksek lisans tezinde, öncelikle toplu taşıma sistemleri genel olarak incelenmiş ve raylı sistemlerin kentsel ulaştırma içindeki konumu sistematik bir yaklaşımla ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla toplu taşıma sistemleri ve toplu taşıma sorunları sosyal, ekonomik ve çevresel özellikler açısından incelenmiştir. Buna dayanılarak raylı sistemlerin toplu taşımadaki gerkliliği de açıklanmıştır.

      Kentsel raylı sistemlerdeki teknik gelişmeler, geliştirilen yeni raylı sistemler, büyük şehirlerimizde kullanılan ve halen kullanılmakta olan sistemler incelenmiştir.

      Son bölümde ise Trabzon ilinin mevcut trafik durumu ve sorunları incelenmiş, bu sorunlara çözüm alternatifleri düşünülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler : Toplu Taşımacılık, Raylı Sistemler, Toplu Taşıma Sistemleri, Toplu Taşıma Sorunları, Teknik Gelişmeler, Trabzon İli Trafik Sorunları, Çözüm Alternatifleri.