Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selahattin BAYRAMÇAVUŞ
Danışman: Prof. Dr. Recai BİLGİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KIYILARIN KORUNMASINDA YAPAY BESLEMENİN ÖNEMİ VE KARADENİZ’DE (HOPA-KEMALPAŞA-SARP KIYI ŞERİDİ İÇİN) BİR UYGULAMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 137
Tez No: T463
Özet:

      Günümüzde Doğu Karadeniz kıyıları, önemli ölçüde dalga erozyonuna uğramaktadır. Yıllar önce varolan kumsal alanlar, geniş sahiller yok olmak üzeredir. Erozyonu önlemek için, birinci bölümde belirtildiği gibi, nedenlerini ortadan kaldırmak veya önlem almak zorunluluğu vardır. Bu olumsuzluklardan en çok etkilenen Hopa-Kemalpaşa-Sarp kıyı şeridi ve karayoludur. Yöre, konumu itibariyle en ekstrem dalgalara maruz kalmaktadır. Buna ek olarak yıllardan beri devam eden denizden malzeme alımı, dolayısıyla dikleşen deniz içi taban profili nedeniyle dalgalar daha etkili olmaktadır.

      Hopa-Kemalpaşa-Sarp kıyı şeridi ve karayolunu, dalga etkilerine karşı korumak için yapılan bu çalışma 9 bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, çalışmanın amacı ve hasarların oluşum nedenleri açıklanmıştır.

      İkinci bölümde, yapı önündeki dalga haraketleri ve dalga mekaniği hakkında bilgi verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, yöredeki ekstrem dalgaların tahmini ve proje dalgasının belirlenmesi için yapılan çalışmalar anlatılmıştır.

      Dördüncü bölümde, Dünya’daki kıyı koruma önlemleri için genel bir litaratür taraması verilmiştir.

      Beşinci bölümde, yapay besleme konusunda yapılan çalışmalar özetle anlatılmıştır.

      Altıncı bölümde, ‘Projelendirme Çalışmaları’ ana başlığı altında projelendirmeye temel olan veriler ve bunların modellere yansıtılması açıklanmıştır.

      Yedinci bölümde, koruyucu yapı tiplerine (tahkimatlara) ait deneysel çalışmalar ve alınan sonuçların değerlendirlmesi anlatılmaktadır.

      Sekizinci bölümde, yapay beslemeye ait deneysel çalışmalar ve alınan sonuçların değerlendirlmesi verilmektedir.

      Dokuzuncu bölümde, sonuçlar ve öneriler açıklanmaktadır.