Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ömer Faruk KÖSEOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇEŞİTLİ YÜZEY YÜKLERİNDEN DOLAYI ZEMİN DAYANMA YAPILARINA GELEN EK YANAL İTKİLER
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 91
Tez No: T453
Özet:

      Bu çalışmada, çeşitli yüzey yüklerinden dolayı, zemin dayanma yapılarına (dayanma duvarları, palplanş perdeleri, kazı kaplamaları vb.) gelen ek yanal etkiler incelenmiştir.

      Dayanma yapılarının projelendirilmesinde dayanma yapılarının arkasındaki zeminden gelen yanal zemin (toprak) basınçlarının yanında, sıklıkla rastlanılan yüzey yüklerinden de gelen ek etkilerin bilinmesi greklidir. Böyle ek etkilerin elde edilmesinde, genellikle Culmann Grafik Yöntemi kullanılmaktadır. Culmann Yöntemi, grafik olması nedeniyle uzun zaman almakta ayrıca bazı sınırlılıklara (uzun yüzey yükü vb.) sahip olmaktadır. Bu çalışmada, Culmann Yönteminin dezavantajı ve sınırlılıklarını ortadan kaldıran, Elastisite Teorisi Yaklaşımı incelenmiştir. Bu yaklaşım ile, çeşitli yüzey yüklerinin (uzun yüzey yükleri, sınırlı alan yükleri, tekil yük vb.) meydana getirdiği ek yanal etkilerin hesaplanması anlatılarak, hesaplamalar için genel bir bilgisayar programı da sunulmaktadır.

      Böylece, özellikle pratikte çalışan inşaat mühendislerine yönelik olarak önemli bir katkının yapıldığına inanılmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması için bazı tipik sayısal örnekler de verilmiştir.