Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet MUTLU
Danışman: Doç. Dr. Erbil ÖZTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: LABORATUVAR KOŞULLARINDA BETON BASINÇ DAYANIMI ÖLÇMELERİNDE DAĞILMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1984
Sayfa Sayısı: 109
Tez No: T45
Özet:

      Beton; doğasının kompleks olmasından dolayı tamamen homojen olmamasına rağmen, dayanımlardaki aşırı değişkenlikler beton kontrolünün yetersiz olduğunu gösterir. Yeterli bir kontrol ise, betonun dağılımının hangi sınırlar içinde tutulmasının kabul göreceğinin, değişkenliğe etkiyen etmenlerin neler olduğu ve ne düzeyde etkidiğinin araştırılmasıyla mümkün olacak ve bu ortalama dayanımın istenen dayanıma yaklaşması anlamına geleceğinden beton üretimi daha ekonomik olabilecektir.

      Yapılan çalışmada; bir betoniyerlik üretimden alınan beton numunelerinin basınç dayanımının değişkenliği üzerinde -yapılan yayın taraması sonucu- etkili olabileceği düşünülen dayanım düzeyi, numune tipi ve max. dane çapı etmenleri aşağıdaki plandaki gibi sınırlandırıldı.

      Dayanım Düzeyi (kgf/cm²) : 140 230 320

      Maksimum Dane Çapı (mm) : 25.4 19.0 12.5

      Numune Tipi : Küpler Silindirler

      20x20x20 cm 15x30 cm

      15x15x15 cm 10x20 cm

      10x10x10 cm

      Eldeki veri sayısının, değişkenliği iyi bir şekilde yansıtacak derecede olduğunu belirtmek zor olsa da, dayanım düzeyinin artışı ile her numune tipi ve her max. dane çapında gözle görülür artışlar olduğu, iki küçük hacimli numunenin (10x20 cm silindir ve 10x10x10 cm küp) diğer numune tiplerinden daha fazla değişkenlik gösterdiği, ancak max. dane çapının dağılıma etkisinin önemli derecede olmadığı gözlenmiştir.