Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Levent ATEŞ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KIYI TAHKİMATINDA KUM-ÇAKIL TORBALARININ KULLANILMASININ ETÜDÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/12/1993
Sayfa Sayısı: 118
Tez No: T449
Özet:

      Bu çalışmada, kıyı koruyucu yapı tiplerinin seçimini etkileyen ve bunların projelendirilmesinde esas olan fiziksel, çevresel ve ekonomik faktörler göz önüne alınarak Trabzon yöresi için kum-çakıl torbaları ile kıyı tahkimatı projelendirilmesi deneysel olarak incelenmiştir.

      Çalışma sekiz bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, yapılan çalışma ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

      İkinci bölümde, kıyı koruma yapılarının stabiliteleri ve bu yapıların stabilitelerine etki eden parametreler verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, kıyı koruma yapıları tipleri, mahmuzlar ve taş dolgu yapılarda görülen hasarlar verilmiştir.

      Dördüncü bölümde, benzeşim kuralları verilmiştir.

      Beşinci bölümde, deniz yapılarında kullanılan formüller verilerek yorumları yapılmıştır.

      Altıncı bölümde, deneylerde kullanılacak kum-çakıl torbalarının ön boyutları belirlenmiştir.

      Yedinci bölümde, hidrolik model deneyleri ve geliştirilen tipler ile deney gözlem ve sonuçları verilmiştir.

      Sekizinci bölümde, yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar açıklanarak öneriler sunulmuştur.