Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emine FINDIK EDİ
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÖN YÜKLEME İLE ZEMİN ISLAHI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/11/1993
Sayfa Sayısı: 63
Tez No: T447
Özet:

      Bu çalışmada, suya doygun yumuşak kil zeminlerin ön yükleme (ön konsolidasyon) ile ıslahı (stabilizasyonu) araştırılmıştır. Yukarıda belirtilen böyle zeminler, genellikle düşük taşıma gücüne sahip olup, yapılara zarar verebilecek oturmalara uğrarlar. Bu nedenlerle, çok basit yapılar hariç, uygun bir temel zemini değildirler. Böyle zeminlerin ıslahında, en çok ön yükleme yöntemi kullanılmaktadır. Çünkü bu yöntem diğerlerine göre daha ekonomik ve kolay uygulanabilirdir. Literatürde, özellikle Türkçe kaynaklarda dağınık ve eksik yer alan yöntem; teorik ve pratik yönleriyle, bir çok kaynak taranarak, dört yıllık inşaat mühendisinin bile rahatlıkla projelendirip, uygulayabileceği bir duruma getirilerek açıklanmıştır. Böylece bu alanda bir katkı yapıldığına inanılmaktadır. Bu yöntemde, çeşitli biçimdeki ön yüklemeden oluşan gerilme artışları için; yaklaşıklık içeren ve zaman alıcı olan tabloların yanında, bu eksiklerden arınmış olan kapalı bağıntılar verilmiştir. Yöntemin iyi anlaşılması için bazı tipik sayısal örnakler açıklanmıştır.