Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat MUVAFIK
Danışman: Prof. Dr. A. Aydın DUMANOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KEMER BARAJLARIN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1993
Sayfa Sayısı: 135
Tez No: T426
Özet:

      Bu çalışmada, kemer barajların statik ve dinamik yükler etkisindeki davranışı incelenmiş ve bu davranışı hesaplamak için kullanılan sonlu elemanlar yöntemi hakkında bilgi verilmiştir.

      Çalışma üç boyutlu analizden oluşmakta, ayrıca karşılaştırma amacıyla da iki boyutlu analiz yapılmaktadır. Sayısal uygulama olarak Karakaya Barajı seçilmiş ve barajın statik ve dinamik analizi, barajın boş ve dolu olması durumlarına göre zemin etkisi de dikkata alınarak yapılmıştır.

      Baraj davranışında etkili olan zemin hacminin belirlenmesi ve zemin elastisite modülünün değişimi ile ilgili parametrik çalışmalar yapılmıştır.

      Barajın depreme karşı davranışı, kuzey-güney bileşeninin maksimum yer ivmesi 0.33g olan 1940 El-Centro depremi için Housner tarafından geliştirilen ivme hesap spektrumu kullanılarak incelenmiştir. Suyun hidrodinamik etkisi eklenmiş kütle (Westergaard) yaklaşımı ile dikkate alınmıştır.

      Gerilmelerin baraj gövdesindeki değişimi eşgerilme eğrileri şeklinde gösterilmiştir. Ayrıca yapılan çözümlerin sonuçları tablolar ve grafikler halinde karşılaştırılmıştır.