Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İsmail Hakkı ÖZÖLÇER
Danışman: Doç. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KIYI KORUNMASINDA VE PLAJ TEŞKİLİNDE DÜZ VE T MAHMUZLARIN OPTİMUM DİZAYNI VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE UYGULANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1993
Sayfa Sayısı: 94
Tez No: T424
Özet:

      Günümüzde Doğu Karadeniz kıyıları önemli ölçüde deniz tahribatına uğramaktadır. Fiziki nedenlerle kıyı boyunu takibeden karayolunun sürekli olarak aşınması, hem tehlike oluşturmakta hem de devamlı olarak yolların onarılmasını gerektirmektedir. Bunları önlemek için Doğu Karadeniz sahillerinin bir çok yerinde insa edilen kıyıya paralel taş dolgu yapılar olayı geçici olarak çözmesine rağmen, bu sefer de halkın denizle olan ilişkisini engellemektedir. Bu ise çarpık bir sonuçtur.

      İşte bu sebepler gözönüne alınarak, bu tezde, hem kıyıyı korumak hem de kıyı boyu oluşan sediment taşınımını da gözönüne alarak yapay kum kapanları ve plajlar oluşturmak amacıyla kıyıya dik yapıların (düz ve T mahmuzları) Doğu Karadeniz kıyılarına etkileri ve dizeynları incelenmiştir.

      Çalışma 7 bölümden ve 1 ek bölümünden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, çalışmanın amacı ve yapıların genel özellikleri anlatılmıştır.

      İkinci bölümde, dünyada bu konu ile ilgili yapılmış araştırmaların incelendiği kısa bir literatür taraması verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, Doğu Karadeniz’in dalga iklimi ve sediment rejimi incelenerek, verilerin elde edilişi gösterilmiştir.

      Dördüncü bölümde, kısaca dalga mekaniği hakkında bilgi verilmiştir ve kıyı çizgisi değişiminin matematik modeli üzerinde incelemeler yapılmıştır.

      Beşinci bölümde, modeller hakkında kısa bilgi verilmiş, model ölçeğinin seçimi ve deney düzeneği anlatılmıştır.

      Altıncı bölümde, yapılan deneyler anlatılmış ve alınan sonuçların değerlendirilmesi gösterilmiştir.

      Yedinci bölümde, sonuçlar ve öneriler açıklanmıştır.