Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali Remzi BİRBEN
Danışman: Doç. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KIYI KORUMASINDA AÇIKDENİZ MENDİREKLERİN ETKİSİN ARAŞTIRLMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1993
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: T423
Özet:

      Kıyıların korunması ve geliştirilmesi, özellikle kıyılara müdahele şeklinde oluşturulan yapıların etkisi ile denizin kıyı tahribatına naden olması önemli ölçüde gündeme gelmiştir. Bu çalışmada genelde yukarıdaki amaca uygun araştırma yapmak, özelde ise Doğu Karadeniz kıyılarında bu sorunun çözümü için açık deniz mendireklerinin etkisi deneysel olarak incelenmiştir.

      Çalışma 7 bölüm ve eklerden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, arştırma konusu kısaca tanıtılmış ve çalışmada izlenen yöntem açıklanmıştır.

      İkinci bölümde, konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, deneysel çalışmada esas alınan Doğu Karadeniz bölgesinin dalga iklimi rüzgar verileri yardımıyla incelenmiş, ayrıca yörenin sediment rejimi, sediment taşınımında etkili olan akarsuların taşıdıkları miktarlar ve özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.

      Dördüncü bölümde, kıyı değişimine neden olan dalga mekaniği konusunda bilgi verilmiş, kıyı çizgisi ile ilgili bir matematiksel model incelenmiştir.

      Beşinci bölümde, model çalışmaları, modelin kurulması ve çalıştırılması anlatılmış ve yapılan deneyler hakkında bilgi verilmiştir.

      Altıncı bölümde, yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilmiş, bu sonuçlara etki eden çeşitli açık deniz mendireği parametreleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

      Yedinci bölümde ise bu çalışmada elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.