Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cem Kenan ALBAYRAK
Danışman: Doç. Dr. Ümit UZMAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KULELERİN DİNAMİK ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜN YAKLAŞIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/6/1993
Sayfa Sayısı: 66
Tez No: T422
Özet:

      Mühendislikte kuleler özel yapılar grubuna girerler. Dolayısıyla dinamik etkilere göre çözümleri de özel yöntemler gerektirmektedir.

      Bu çalışmada problem önce teorik olarak ele alınmış olup bina dinamiği temel denklemlerinden hareket edilerek bir kulenin dinamik analizinin nasıl yapılacağı çeşitli kaynaklardan yararlanılarak derlenmiştir.

      Sonlu eleman yönteminin kullanılması ile kulenin davranışı, matris biçiminde yazılabilen, sadece zamana bağlı bir diferansiyel denklem haline gelmektedir. Bu diferansiyel denklem, bu çalışmada yapılan kabuller dolayısıyla lineer bir diferansiyel denklemdir.

      Karşılaşılan diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümü için bu çalışmada SAP80 paket programı kullanılmıştır.SAP80 paket programı, sonlu eleman yöntemi ile yapıların üç boyutlu statik ve dinamik hesabını yapan bir programdır. Bu program, elde edilen matris diferansiyel denklemin çözümünde mod süperpozisyonu yöntemi kullanmaktadır.

      Sonlu eleman yöntemi ile yapılan çözümlerde, yapılan yaklaşık çözüm ile gerçek çözüm arasındaki yakınlık, kullanılan sonlu eleman sayısına bağlıdır.

      Teorik incelemelerden sonra ilk önce çubuk elemanlarından oluşan bir çelik kulenin dinamik analizi yapılmıştır. Sonra da konik betonarme bir kule üzerinde uygun sonlu eleman ağının seçimi yapılarak eleman sayısını arttırmanın sonuçlardaki yaklaşıklığa etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek bazı önerilerde bulunulmuştur.