Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erol SARIKAYA
Danışman: Prof. Dr. Osman BIÇAKÇI
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KARAYOLU ESNEK YOL ÜSTYAPISINDA YAPILAN BAKIM HİZMETLERİ VE ESNEK YOL ÜSTYAPISINDA OLUŞAN BOZULMA VE ONARIMLAR
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/2/1993
Sayfa Sayısı: 295
Tez No: T407
Özet:

      Ulaşım hizmetleri; bir ülkenin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alandaki kalkınmasının altyapısını teşkil eder. Ülke içersindeki altyapı tesisleri tamamlandıkça kalkınma büyür. Sosyo-ekonomik alanda kalkınmanın yeterli hız ve alanda sağlanabilmesi için altyapı tesislerine büyük önem verilmesi gerekir. Bu nedenle bir ülke içersindeki ulaşım ağlarının yoğunluğu o ülkenin gelişmişlik ve kalkınma ölçüsünü göstermektedir.

      Ülkemizde karayolları ulaşım hizmetlerinin altyapısını teşkil eden bir kuruluş olarak, ulaşım alanında yıllık yatırım programları için yaklaşık yıllık bütçenin %10'u gibi bir payı almaktadır. Buna rağmen, üstyapının projelendirmesi, yapımı bakımı ve bilhassa hatalarından dolayı karayollarımızda istenilen standart ve konforda yollar yapılamamakta veya yapıldıktan sonra muhafaza edilememektedir. Bu nedenle yol üstyapısının yapımı ve yapıldıktan sonra bakımı önem arzetmektedir. Bilhassa uygulamada yapılan hatalar sonucu çok büyük zararlara yol açmaktadır. Bunun neticesi ise onarım hizmetlerinde yapılan harcamaları arttırmaktadır.

      Bu çalışmada, esnek yol üstyapısında yapılan bakım hizmetlerinin tarifi ve sınıflandırması yapılmış, bakım hizmetlerinde kullanılan malzemeler anlatılmaktadır. Esnek yol üstyapısını teşkil eden tabakalar ve tabakaların dizaynlarının hazırlanması ve esnek yol üstyapısında meydana gelen bozulmalar ve bu bozulmaların onarımı ve alınabilecek önlemler anlatılmaktadır.

      Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın ana hatları, ikinci bölümde esnek yol üstyapısının bakımında kullanılan agregalar, alttemel, temel, bitümlü bağlayıcılar, üçüncü bölümde esnek yol üstyapısında yapılan bakım hizmetlerinin tarifi ve sınıflandırması yapılmaktadır. Dördüncü bölümde esnek yol üstyapısını oluşturan tabakalar ve bu tabakaların yapımı anlatılmaktadır. Beşinci bölümde esnek yol üstyapısında meydana gelen bozulmaların nedenleri, onarımı ve alınabilecek önlemler anlatılmaktadır.

      Çalışmanın bütününden çıkarılan sonuç, altıncı bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.