Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şakir ERDOĞDU
Danışman: Doç. Dr. Erbil ÖZTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BAZI TÜRK ÇİMENTOLARINA ISIL İŞLEM UYGULAMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/3/1984
Sayfa Sayısı: 68
Tez No: T40
Özet:

      Dünyada ve ülkemizde günümüzün taşıyıcı yapı malzemesi hiç kuşkusuz betondur. Betonun sertleşmesi ve dayanım kazanması seri üretimin gereklerine oranla yavaş kalır. Betonun sertleşmesini hızlandırmak ve kısa sürede istenen dayanım düzeyine ulaştırmak için uygulanan çeşitli yöntemler arasında en yaygını ısıl işlemlerdir.

      Betonun sertleşmesini ve dayanım kazanmasını sağlayan bağlayıcı unsur olarak çimento ile, ısıl işlem uygulamasının etkinliğini belirleyen ısıl işlem çevrimi dikkate alınması gereken en önemli iki faktördür.

      Bu çerçeve içinde çalışma koşullarına uygun optimum çimento - ısıl işlem çevrimi seçiminin yukarıda belirtilen genel eğilimler de dikkate alınması ile amaç gereği sınırlı bir deneysel çalışmaya dayanılması kaçınılmaz görünmüştür.

      Çalışmada İskenderun (CÇ 325), Yunus (KPÇ 325), Bolu (PÇ 325), Ünye (KPÇ 325), Afyon (PÇ 400) ve Trabzon (TÇ 325) olmak üzere farklı tip ve bileşimde altı çimento incelenmiştir. Bu şekilde her bir çimento için dört işlem sıcaklığı (50, 65, 80 ve 95 ° C)ve her işlem sıcaklığında dört ön bekleme süresi (0, 2, 4 ve 6 saat) olmak üzere toplam 24 saat süreli yumuşak tipte ve günde bir rotasyona olanak tanıyan toplam 42 çevrim gerçekleştirilmiştir.

      Belirlenen amacı en iyi bir biçimde yansıtacak şekilde işlem sıcaklığı - basınç dayanımı ile ön bekleme süresi - basınç dayanımı etkileşimleri değerlendirilmiş ve sonuçta çimentoların tümü için 2 saat ön beklemeli 80 ° C lik bir optimal sıcaklık uygun görülmüştür.