Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Veli SÜME
Danışman: Doç. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DENİZ YAPILARININ DİNAMİK PROJELENDİRİLMESİVE STABİLİTE ETÜDÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/7/1992
Sayfa Sayısı: 139
Tez No: T368
Özet:

      Bu çalışmada, kıyı koruyucu bina tiplerinin seçimini etkileyen ve bunların projelendirilmesinde esas olan, fiziksel, çevresel ve ekonomik faktörler göz önüne alınarak değişik ağırlıktaki taşların farklı eğimlerde dizilmesi ile oluşturulan liman mendirekleri enkesitlerinin dinamik stabilitesi deneysel olarak incelenmiştir.

      Çalışma yedi bölümden ve bir ek bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, deniz yapılarının sınıflandırılması ve projelendirme kriterlerine ait tanımlar ve parametreler teorik olarak açıklanmıştır.

      İkinci bölümde, bina önünde ve bina üzerindeki dalga hareketlerine ait açıklamalar ve teorik bilgiler verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, benzeşim kuralları verilmiştir.

      Dördüncü bölümde, deniz yapılarında kullanılan formüller verilerek yorumları yapılmıştır.

      Beşinci bölümde, hidrolik laboratuarı tanıtılarak, modelin tasarımı, uygulanan yöntem, modelin inşa edilmesi ve deney programına ait bilgiler verilmiştir.

      Altıncı bölümde, yapılan seri deneyler tanıtılarak, geliştirilen enkesite ait bilgiler verilmiştir.

      Yedinci bölümde, yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar açıklanarak öneriler sunulmuştur.

      Ek bölümde ise deneylerle ilgili resimler ve sığ deniz yapılarına ait mahmuz enkesiti, deney ve gözlem sonuçları verilmiştir.