Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayla KURŞUNOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HOMOJEN DOLGU BARAJLARIN ŞEV STABİLİTE ANALİZİNİN BİLGİSAYAR UYGULAMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/5/1992
Sayfa Sayısı: 57
Tez No: T355
Özet:

      Yaşadığımız çağın ileri teknik gelişmelerinden biri olan bilgisayar, zamanı insan beyin gücüne göre oldukça ekonomik olarak kullanması nedeniyle tüm uygulama alanlarında yararlanılan bir araçtır.

      Oldukça yaygın uygulama alanına sahip olan İnşaat Mühendisliğinde ise, kullanılan hesap yöntemlerinin çoğu uzun zaman almaktadır. Bunlardan biri olan şev stabilite hesaplarına belirli bir işlemin ard arda yinelenmesi sonucu çözüm getiren Bishop Yöntemi de insan emeğinin ve zamanın kaybına neden olmaktadır. Bu durum, çağdaş bir yaşam için bilimsel çalışmaların ürünü olarak ortaya çıkan bilgisayardan yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Bu düşünceden hareketle Bishop Yönteminin bilgisayar programı yapılmıştır.

      Konu ile ilgili ön çalışmalardan yararlanılarak, çeşitli uygulamalar sonucu bir program geliştirilmiştir. Geliştirilen bu programa uygulanan sayısal örneklerin sonuçları, elle yapılan hesaplarla bulunan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Aralarındaki farkın programın kullanılmasını gerekli kılacak sınırlar içinde kaldığı görülmüştür.

      Program uygulama kolaylığı nedeni ile BASIC dilinde yazılmış olup, gerekli çalışmalar DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Bilgisayar servisindeki IBM uyumlu personel computerler kullanılarak yürütülmüştür.

      Geliştirilen program toprak dolgu barajların tümüne uygulanamamaktadır. Birtakım kabuller yapılmıştır. Başlangıçta daha fazla olan bu kabuller adım adım ilerleyerek daha aza indirilmeye çalışılmıştır. Her adımda elde edilen programa bir örnek uygulanmış olup bulunan ara değerler ve sonuçlar elle yapılan hesaplarla karşılaştırılarak programın doğru olarak geliştirilmesi sağlanmıştır.

      Buna paralel olarak verilerin en az sayıda olmasına çalışılmıştır. Homojen dolgu barajların memba şevi stabilite hesaplarında kullanılan bu programın öneriler bölümünde eleştirisi yapılmıştır. Ayrıca programın geliştirilmesi için ne gibi çalışmaların yapılabileceği açıklanmıştır.