Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Figen HOTAMAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ESNEK YOL ÜSTYAPISININPROJELENDİRİLMESİ VE KARADENİZ SAHİL YOLUNDA BİR UYGULAMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/1/1992
Sayfa Sayısı: 213
Tez No: T347
Özet:

      Ulaştırma; sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın altyapısıdır. Bu altyapı sağlanmadan sosyo-ekonomik kalkınma yeterli hızda ve ölçüde sağlanamaz. Bu nedenle bir ülkedeki ulaştırma ağının yoğunluğu o ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden sayılmaktadır.

      Ülkemizde ulaştırma altyapısını teşkil eden karayolları, bu sahada en büyük yatırım payını almaktadır. Buna rağmen, projelendirme ve bilhassa uygulama hatalarından dolayı karayollarımızda istenilen standart ve konforda yollar yapılamamaktadır. Bu konuda, yol üstyapısının projelendirilmesi ve inşası özel bir önem arzetmektedir. Özellikle uygulama hataları çok büyük zararlara yıl açmaktadır.

      Bu çalışmada, esnek yol üstyapısının projelendirme yöntemleri tanıtılmış, bu yöntemlerden en gelişmiş olanı ve günümüzde hala geçerliliğini koruyan "AASHO Yöntemi" anlatılmıştır. Ayrıca üstyapı tabakalarının dizaynının hazırlanmasında kullanılan yöntemlerden "Marshall Metodu" ile sıcak karışım dizaynının hazırlanması anlatılmaktadır. Karadeniz Sahil Yolu Çarşıbaşı-Trabzon-Araklı Devlet Karayolu üzerinde gerçek veriler kullanılarak esnek yol üstyapısı projelendirilmiş ve sıcak karışım dizaynı hazırlanmıştır.

      Çalışma dokuz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın ana hatları, ikinci bölümde esnek yol üstyapısında kullanılan malzemeler olan agregalar ve bitümlü bağlayıcılar, üçüncü bölümde ise esnek yol üstyapısını oluşturan tabakalar ve bu tabakaların yapım metotları anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde esnek yol üstyapısını projelendirme yöntemleri tanıtılmakta, beşinci bölümde Marshall Metodu ile sıcak karışım dizaynı verilmektedir. Altıncı bölüm uygulama bölümü olup, bu bölümde Karadeniz Sahil Yolu, Çarşıbaşı-Trabzon- Araklı yoluna ait üstyapı projelendirmesi, Asfalt betonu Aşınma ve Binder Tabakası ve bitümlü temel tabakası dizaynı verilmektedir. Yedinci bölümde inşası bitmiş bitümlü sıcak karışım kaplamalarda bitüm yüzdesi hesabı, sekizinci bölümde ise bitümlü sıcak karışım kaplamalarda meydana gelebilecek bozulmalar ve nedenleri anlatılmaktadır.

      Çalışmanın bütününden çıkartılan sonuçlar, dokuzuncu bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.