Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Çağla ÇOLAK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ZEMİNE SIZMA VE DRENAJ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/1/1992
Sayfa Sayısı: 137
Tez No: T346
Özet:

      Bir çok inşaat mühendisliği çalışmalarında yer altı suları drenajı ve sızıntı kontrolü önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmalar toprak barajlarda, bodrum katlarında, kuru havuzlarda, ana yollarda, eğimli yüzeylerde ve diğer çalışmaların korunmasında drenaj sistemlerinin gelişmesi, yeraltı suları ve sızmanın yapılara etkileri ve bina projeleri esnasında yer altı sularının geçici kontrolü ile ilgilidir.

      Mühendislik çalışmalarının devamlı korunması için yer altı suları ve sızıntı suların güvenle kontrolü herşeyden önce drenaj terimi olarak kullanılır. İnşaat mühendisliği çalışmalarında yapıları suyun zararlı etkilerinden korumak için iki esaslı yol vardır. Bunlardan birincisi sızıntıyı azaltma methodudur. Bu method zarara neden olacak alanların dışına suyu aktarma veya sızıntı miktarını düşürmedir. İkinci yol drenaj methodudur. Bu method ise zarara neden olmadan suyu güvenle ortadan kaldırma methodudur.

      Bu çalışma yer altı sularını, sızıntı olayını, yapıları bu zararlı sulardan korumak için yapılacak drenaj sistemlerini kapsar.

      Bu çalışmanın başında yeraltı sularının zemin içinde ki durumu ve sızıma olayı, yer altı suyunun yapacağı zararlar anlatılmıştır. Şayet bina inşa edilirken drenaj yapılmazsa, yapıda çatlaklar meydana gelir ve yapılacak iyileştirme çalışmaları bina maliyetini arttırır. Bu nedenle bina projesi yapılırken yer altı suyu etkisi ve drenajı düşünülür.

      Bu çalışmanın sonunda birçok yapıda uygulanan drenaj türleri, drenaj sistemlerinden drenaj galerileri ve galerilere ait bir örnek anlatılmıştır.