Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat TERCANLIOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON AĞIRLIK VE DOLGU BARAJLARIN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ VE DÜĞÜM NOKTASI SAYISININ SONUÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/1/1992
Sayfa Sayısı: 90
Tez No: T344
Özet:

      Bu çalışmada, beton ağırlık ve dolgu barajların statik ve dinamik analizleri yapılarak, değişik yükleme durumlarında ve yük kombinezonlarında bina davranışları incelenmiştir.

      Sayısal çözümlerde beton ağırlık barajlara örnek olarak Sarıyar barajı alınmıştır. Daha önce statik ve dinamik analizi yapılan bu barajda düğüm noktası sayısındaki artım ve değişik yükleme durumlarında yapının davranışı analiz edilmiştir. Erzincan barajı ise toprak dolgu barajlara örnek olarak incelenmiştir.

      Dolgu barajlara örnek olarak seçilen Erzincan barajı 1. dereceden deprem bölgesinde olması nedeniyle dinamik analiz açısından önem arzetmektedir. Söz konusu barajın inşaatına 1991 yılında başlanmıştır.

      Barajlarda statik ve dinamik analiz yapılırken iki boyutlu sonlu eleman yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ve depremler hakkında kısa bilgiler verilerek son bölümde her iki barajın statik ve dinamik analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.

      Dinamik analizde, 1940 El-Centro depremi kuzey-güney bileşeninin 0.339 g maksimum yer ivmesi alınarak Housner tarafından geliştirilen ortalama ivme spektrumu kullanılmıştır.