Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Uğur EYÜBOĞLU
Danışman: Doç. Dr. İng. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME BİR KONUT YAPISININ TAŞIMA GÜCÜ YÖNTEMİYLE PROJELENDİRİLMESİ VE BU PROJELENDİRMENİN ÜSTÜNLÜKLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/11/1983
Sayfa Sayısı: 309
Tez No: T34
Özet:

      Bu çalışmada, elastik yöntemle kısmen projelendirilmiş 6 katlı bir konut yapısının tüm hesapları önce elastik yönteme göre tamamlanıp gerekli bazı düzeltmeler yapıldıktan sonra sonuçları çizelgeler halinde verilmiştir. Daha sonra elastik hesaplarda seçilen kalıp boyutlarını aynen alarak yapının taşıma gücüne göre projelendirilmesi yapılmış ve böylece her iki yöntemin sonuçları karşılaştırılıp, taşıma gücü yöntemi ile yapılan projelendirmenin üstünlükleri belirtilmiştir.

      Çalışma üç esas ve üç de ek bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, yapıya ait vaziyet planı, mimari plan, kesit ve görünüşler ve gerekli diğer veriler sunulmuştur.

      İkinci bölümde, yapının elastik yönteme göre projelendirilmesine ait donatı sonuçları ve bu sonuçlara göre çizilen donatı plan ve kesit detayları verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, yapı taşıma gücüne göre projelendirilmiş ve bu hesaba ait donatı planları ve kesit detayları çizilmiştir. Bu bölümün sonunda çalışmanın sonuçları özetle sunulmuştur. Bu sonuçlardan özellikle donatıdan temin edilen %23 mertebesindeki ekonominin kayda değer olduğu vurgulanmıştır.

      Bu çalışmaya, taşıma gücü hesap yöntemi ile bu tip bir projenin yapımında başka kaynaklara gereksinimi en aza indirmek amacıyla üç ek bölüm daha ilave edilmiştir. Bunlar:

      Ek 1: Betonarme yapıların rüzgar ve deprem etkisine göre hesabı

      Ek 2: İki doğrultuda bileşik eğilme etkisindeki betonarme kesitlerin taşıma gücüne göre hesabı

      Ek 3: Donatı metrajları, bölümleridir.