Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Aydın DEMİRTAŞ
Danışman: Doç. Dr. M. Polat SAKA
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AÇIK KESİTLİ ELEMANLARDAN OLUŞAN IZGARA SİSTEMLERİN HESABI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/10/1983
Sayfa Sayısı: 96
Tez No: T31
Özet:

      Bu çalışmada düzlemlerine dik yükler etkisinde açık kesitli elemanlardan oluşan ızgara sistemlerin çarpılmalı ve çarpılmasız analizini yapan bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bu program bilgisayar belleğini ve zamanını ekonomik şekilde kullanarak genel ızgara sistemleri matris deplasman yöntemine göre çözmüştür.

      Birinci bölümde, ince cidarlı açık kesitli ızgara sistem elemanlarının burulma problemleri incelenmiştir. Kalın cidarlı açık kesitlerin burulma momenti; St. Venant burulma momenti ile kesitin çarpılmasına sebep olan çarpılma burulma momentinin toplamı olarak ifade edilebilir. Kalın cidarlı açık kesitlerde çarpılmadan oluşan gerilme ihmal edilebilir olduğundan, kesiti dairesel kesitli elemanlar gibi boyutlandırılabilir. İnce cidarlı açık kesitlerde ise burulma rijitliği küçük olduğundan kesitin çarpılması büyük olmaktadır. Dolayısıyla, çarpılmadan doğan gerilmeler büyük olmakta ve bu gerilmeyi oluşturan çarpılma burulma momenti kesitte oluşan St. Venant burulma momentinin bir kaç katından fazla olabilmektedir. Daha sonra ince cidarlı kesitlerin çarpılmasından oluşan normal ve kayma gerilmeleri Vlasov formülleri ile hesaplanmıştır. Son olarak burulma problemlerine ait örnekler çözülmüştür.

      İkinci bölümde, burulma momentine maruz açık kesitli bir ızgara elemanın uçlarındaki St Venant burulma momentinden doğan 0 kesit dönmesi ile çarpılma burulma momentinden doğan 0' = d0 / dy birim kesit çarpılması bilinmeyen olarak alınmış ve burulma problemi matris deplasman yöntemine göre formüle edilmiştir. Ayrıca burulma rijitlik matrisinin çıkarılışı açıklanmıştır. Daha sonra, sistemin düzlemine dik yüklere maruz kaldığı göz önüne alındığında, elemanın her bir ucunda oluşan Z, 0x , 0y, 0z deplasmanları bilinmeyen olarak alınmaktadır. Çarpılma ihmal edilmesi durumunda ise X, Y eksenleri etrafındaki dönmeler (0x, 0y) ile düzleme dik doğrultudaki Z deplasmanları bilinmeyen deformasyon olarak alınmaktadır. Eleman rijitlik matrisi burulma rijitlik matrisini içerecek şekilde genişletilerek ve çarpılmanın ihmal edilmesi veya edilmemesi durumuna göre düzenlenmiştir.

      Üçüncü bölümde, ızgara sistem analizini istendiğinde çarpılma etkisini dikkate alarak veya almayarak yapan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.

      Dördüncü bölümde, geliştirilen bu programla sayısal uygulamalar yapılmıştır.

      Beşinci bölümde, bu çalışmada elde edilen sonuçlar belirtilmiştir.