Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Serpil VAROL
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SENTETİK DETERJANLARIN ATIKSUYUN REAERASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1991
Sayfa Sayısı: 126
Tez No: T299
Özet:

      Toprağa, atık sulara, alıcı su ortamlarına (deniz, göl, vb.) ve atık su arıtma tesislerine ulaşan sentetik deterjanların, mikroorganizmalar tarafından biyokimyasal reaksiyonlarla parçalanmaları ve bunların içindeki çeşitli organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından kullanılarak zararsız inorganik maddeler haline dönüştürülmesi üzerindeki etkisi, deterjanın ve diğer organik maddelerin yapısına ve konsantrasyonuna, ortamın yapısına ve koşullarına (pH, sıcaklık gibi), mikroorganizmaların çeşit ve miktarına bağlıdır.

      Bu çalışmada lineer alkil benzenli (LAB) deterjanların ve alkil benzen sülfonatlı (ABS) deterjanların kirli suyun kendi kendini temizleme kapasitesi üzerindeki etki araştırıldı.

      Bu maksatla bakteriyolojik et özütü ortamından yararlanıldı. Hazırlanan sentetik ortam atıksu ile çekirdeklenerek 5 günlük BOİ değerleri ölçüldü. Çeşitli konsantrasyonlarda farklı deterjanlar bu ortama uygulanarak bulunan BOİ ve reaksiyon hız sabiti değerleri hesaplandı. Bunlar SAG eğrisi denklemine uygulanarak SAG eğrileri çizildi ve karşılaştırma yapıldı. Sonucun sentetik deterjan çeşidine ve konsantrasyonuna bağlı olduğu görüldü.