Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kamuran YAZICI
Danışman: Doç. Dr. Osman BIÇAKÇI
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BALASTSIZ ÜSTYAPININ TANITILMASI VE BOYUTLANDIRILMASI ÜZERİNE SAYISAL ÖRNEKLER
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1991
Sayfa Sayısı: 108
Tez No: T289
Özet:

      Günümüzde kullanılmakta olan ve klasik üst yapı olarak bilinen balastlı üstyapının hem bakım masrafları yüksektir hem de ihtiyaca cevap verememektedir. Bu nedenlerden dolayı yeni bir üst yapı şekli geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu yönde önemli çalışmalar başlatılmıştır. Bunun sonucunda yeni bir üstyapı ortaya çıkmıştır.

      Bu çalışmada balastsız üstyapının tanıtımı ve boyutlandırılması yapılmıştır.

      Birinci bölümde günümüz demiryollarının durumu incelenmiştir.

      İkinci bölümde demiryolunu oluşturan üstyapı ve elemanları hakkında bilgi verilmektedir.

      Üçüncü bölümde demiryolunun bir kısmını oluşturan altyapı hakkında bilgi verilmiştir.

      Dördüncü bölümde üstyapının hesabı teorik olarak incelenmiştir.

      Beşinci bölümde balastsız üstyapının diğer yapı şekillerinden fayda ve zararları incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde balastsız üstyapı teşkili anlatılmıştır.

      Altıncı bölümde balastsız üst yapının boyutlandırılması ve boyutlandırmada esas alınacak kriterler belirlenmiştir.

      Yedinci bölümde balastsız üstyapıya ait örnek problemler çözülmüştür.

      Sekizinci bölümde yedinci bölümde çözülen örnek problemlerin sonuçları tartışılmıştır.

      Dokuzuncu bölüm ise sonuçlar bölümünü içermekte olup balastsız üstyapı hesabı için bazı sonuçlar sunulmuştur.