Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali YAZICI
Danışman: Doç. Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEĞİŞİK DÜZENDE EĞİK KABLOLU KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇÖZÜMLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1991
Sayfa Sayısı: 76
Tez No: T287
Özet:

      Eğik kablolu köprüler 1950 yılından sonra bütün dünyada geniş bir uygulama alanı bulmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ ndan sonra köprü yapımındaki hızlı gelişmeler yeni bir köprü tipinin projelendirilmesini zorunlu kılmıştır. Malzeme maliyet açısından ekonomik çözümü elde etmek amacıyla eğik kablolu köprü kavramına dönüş olmuştur. Bu sistem hem ekonomik hem de yapım olarak basit olması nedeniyle önce Almanya’ da daha sonra birçok ülkede popüler olmuştur. Yapısal teorilerdeki gelişmeler ve bilgisayarların kullanılması da sistem olarak çok bilinmeyenli olan eğik kablolu köprülerin gelişmelerine yardımcı olmuştur.

      Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümde eğik kablolu köprülerin tanıtımı, tarihsel gelişmeleri ve sınıflandırılmaları yapılmaktadır. Üçüncü bölümde önce eğik kablolu köprülerin statik çözümleme yöntemlerinden bazıları özetlenmekte ve Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak değişik düzende eğik kablolu köprü sistemleri üzerinde sayısal uygulamalar yapılmaktadır. Daha sonra bazı dinamik çözümleme yöntemleri kısaca verilerek aynı tip köprüler için dinamik çözümler sayısal olarak yapılmıştır.

      Çalışmada ayrıca, dinamik çözüm sonuçları kullanılarak eğik kablolu köprü sistemlerinin temel frekanslarını bilgisayar yardımıyla yapılan dinamik hesaplamalara girmeden, basit olarak hesaplamak amacıyla bir tasarım eğrisigeliştirilmiştir.

      Son bölümde, değişik düzende kablo sistemleri için önce statik analiz sonuçları, sonra da dinamik analiz sonuçları karşılaştırılarak yapılan değerlendirmeler sunulmaktadır.