Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şeref ZENGİN
Danışman: Doç. Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON AĞIRLIK BARAJLARIN DİNAMİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1991
Sayfa Sayısı: 57
Tez No: T271
Özet:

      Bu çalışmada, beton ağırlık barajların statik ve dinamik davranışı incelenmiştir. Depremler hakkında kısa bilgiler verilerek dinamik analizde kullanılan yöntemler kısaca anlatılmıştır.

      Sayısal çözüm için Torul Barajı örnek alınarak kullanılan yöntemler karşılaştırılmıştır. Statik ve dinamik analizler düzlem şekildeğiştirme hali için yapılmıştır. Ayrıca betonun lineer - elastik davrandığı ve barajın temelde rijit olduğu kabul edilmiştir.

      Bu amaçla; önce Torul Barajının iki boyutlu sonlu eleman yöntemi kullanılarak statik analizi yapılmıştır. Sonra barajın serbest titreşim frekansları ve modları elde edilmiştir. Bu değerler toplanmış kütle ve basitleştirilmiş yöntemle (Chopra’ s Simplified Method) elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır.

      Daha sonra barajın depreme karşı olan davranışı maksimum ivmesi 0.34g olan El-Centro 1940 depremine ait spektrum eğrileri kullanılarak incelenmiştir.

      İki boyutlu sonlu eleman yöntemi ile hesaplanan deprem kuvvetleri, yoplanmış kütle yöntemi ile hesaplanan kuvvetlerle karşılaştırılmıştır.