Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet KÖSE
Danışman: Doç. Dr. Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DUVAR VE DUVAR PANOLARININ YEKPARE VE PREFABRİKE ÇERÇEVE SİSTEM YAPILARIN YATAY YÜK ALTINDAKİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1990
Sayfa Sayısı: 129
Tez No: T259
Özet:

      Bilindiği gibi yekpare ve prefabrike çerçeve sistem beton yapıların yatay yüklere göre yapısal çözümlemesinde, duvar ve duvar panoları kirişlere sadece bir yük olarak verilmekte dolayısıyla da bunların herhangi bir yük taşımadığı kabul edilmektedir. Oysa duvar ya da duvar panoları, çerçeve sistem beton yapıların yatay yükler altında davranışlarını doğrudan etkileyerek, göçme mekanizmalarını ve göçme yüklerini önemli derecede değiştirmektedir.

      Bu çalışmada, prefabrike beton yapılar hakkında bir sentez çalışmasından sonra, duvar ya da duvar panolarının, yekpare ve prefabrike çerçeve sistem beton yapıların yatay yükler altındaki davranışlarına etkilerinin teorik ve deneysel olarak incelenmesinden elde edilen sonuçlar sunulmaktadır.

      Birinci bölümde çalışma ana hatlarıyla tanıtılmaktadır. İkinci bölümde prefabrikasyon ve prefabrike beton yapılar hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde, betonarme hiperstatik yapılarda yeniden dağılım olayı, göçme mekanizmalarına göre temel yapısal çözümleme ilkeleri, yapılarda göçme yükünün belirlenmesi ve duvarların çerçeve sistem yapıların davranışlarına etkileri irdelenmektedir. Dördüncü bölümde, duvar panolarının çerçeve sistem betonarme yapıların yatay yükler altında davranış ve göçme yüklerine etkileri teorik ve deneysel olarak incelenmektedir. Deney sonuçları ile duvar panosuz ve duvar panolu model betonarme deney çerçevelerinin elastik göçme mekanizmalarına göre yapısal çözümlemelerinden elde edilen sonuçlarda bu bölümde karşılaştırılmaktadır.

      Çalışmanın bütününden çıkarılan sonuçlar ve öneriler ise beşinci bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü yararlanılan kaynaklar listesiyle, birim şekildeğiştirme ölçerli ekstensometrelere ait bir ek bölüm izlemektedir.