Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet Ufuk TURAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TEK SIRA KAPLAMALI TAŞ DOLGU KIYI KORUMA YAPI TİPLERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTELERİNİN TAYİNİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1990
Sayfa Sayısı: 172
Tez No: T246
Özet:

      Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki kıyı şeridinde yer alan karayolu, arazinin elvermemesi nedeniyle sahile çok yakın geçirilmiştir. Zamanla denize müdahale edilmesi nedeniyle kıyının dengesi bozulduğundan karayolunda, diğer yapılarda ve sahil bölgesinde tahribatlar olmaya başlamıştır. Arazinin çok kıymetli olduğu yerlerde kıyı koruyucu yapılar yapılması uygun görülmüştür.

      Koruyucu kıyı yapıları arkalarındaki kara parçalarını denizin oyma, aşınma ve taşıma etkilerinden korumak için inşaa edilen yapılardır. Kıyı koruma yapıları projelendirilirken ortaya çıkan sorunlar projeci tarafından iyi etüt edilmesi gerekir. Yanlış projelendirilmiş bir kıyı koruma yapısı bitişiğindeki bölgelerin bozulmasına, kendisinin ekonomik ömrünü doldurmadan tahrip olmasına ve büyük ekonomik kayba yolaçacaktır.

      Bu tezde kıyı koruyucu yapı tiplerinin seçimini etkileyen ve bunların projelendirilmesinde temel olan fiziksel, çevresel ve ekonomik faktörler yanında yapının geotekniksel özellikleri ve geometriksel özellikleri gözönüne alınarak Palyalı Tahkimat, Gömme Topuklu Tahkimat ve Duvar Önü Tahkimat olmak üzere üç değişik kıyı koruyucu yapı tipi ortaya konmuştur. Ayrıca T-tipi mahmuz, Klasik Kıyı Mendireği ve kıyıdan bağımsız olarak inşaa edilen yapı tipleri denenmiştir.

      Geliştirilen bu yapı tipleri iki boyutlu model kanalında hareketli ve sabit tabanlı ortamlarda modelleştirilmiş, stabilitelerinin tayininde deney sonuçları ile teorik stabilite çalışmaları karşılaştırılmış ve optimumyapı tipleri belirlenmiştir. Ayrıca taş dolgu kıyı koruma yapılarının kaymaya karşı stabilitelerinin tahkiki için bir yöntem geliştirilmiştir.