Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hatice AKYÜZ
Danışman: Prof. Dr. A. Aydın DUMANOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOLGU BARAJLARIN DİNAMİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1990
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: T237
Özet:

      Bu çalışmada, dolgu barajların deprem sırasındaki davranışı incelenmiş ve depreme davranış hesaplarında kullanılan yöntemler hakkında bilgiler verilmiştir.

      Nümerik uygulama olarak Armağan Barajında sonlu eleman kayma kiriş modelleri üzerinde analizler yapılmış, teorik doğal titreşim modları hesaplanmaya çalışılmıştır. Analizlerde malzemenin lineer davrandığı kabul edilmiş ve iki boyutlu sonlu eleman analizi düzlem şekildeğiştirme halinde yapılmıştır.

      Baraj malzemesi hakkında uygun veriler olmadığından, hesaplarda kullanılan malzeme özellikleri, yayınlanmış çalışmalardaki benzer malzemelerden alınmıştır. Dolgu ya da çekirdek bölgesindeki değişik malzeme kullanımının doğal frekansları nasıl etkileyeceği incelenmiştir.

      Barajın depreme karşı davranışı, maksimum ivmesi 0.33 g olan El-Centro 1940 depremine ait spektrum eğrileri kullanılarak hesaplanmaya çalışılmıştır.

      Barajın iki boyutlu sonlu eleman kayma kirişi toplanmış kütle modelleri üzerinde yapılan analizlerin sonuçları karşılaştırılmış ve toplanmış kütle yöntemi baraj davranışı hakkında genel bilgi edinmede pratik bir yöntem olarak önerilmiştir.