Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ferda ÖZMEN
Danışman: Doç. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BAZI TRABZON KİLLERİNİN KONSOLİDASYON ÖZELLİKLERİ VE SIĞ TEMEL SİSTEMLERİNİN KONSOLİDASYON OTURMALARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1990
Sayfa Sayısı: 92
Tez No: T236
Özet:

      Bu çalışmada Trabzon ve çevresi killerinin konsolidasyon özelliklerini araştırmak amacıyla, belli yerlerden (Uzunkum, Köy Hizmetleri, Çamburnu, Havaalanı-Konakkent, Söğütlü) küçük (D=50 mm, H=20 mm) ve büyük (D=76.2 mm, H=19 mm) metal halkalar ile alınan kil örnekleri üzerinde konsolidasyon deneyleri yapıldı ve kil örneklerine ait konsolidasyon özellikleri belirlendi. Konsolidasyon deney sonuçlarından, bu killerin aşırı konsolide olduğu ve yükseklikleri aynı, çapları farklı örneklerde, büyük çaplı örneklerin yan sürtünmelerden daha az etkilendikleri bulunmuştur.

      Yüzeysel temel sistemlerinde, her bir temelin merkezi altında meydana gelen konsolidasyon oturmaları hesabında, komşu temellerin etkisi düşünülmemektedir. Gerçekte, temeller birbirleriyle etkileşim içindedir ve bu etkileşim sonucu, temeller altındaki gerilmeler artmakta, dolayısıyla da oturmalar artmaktadır. Bu çalışmada, gerilmeler ve konsolidasyon oturmalarının hesabında, bu etkileşim dikkate alındı. Pratikte, tablolar yardımı ile yapılan oturma hesapları uzun zaman almakta ve yaklaşıklık içermektedir. Geliştirilen bilgisayar programları ile, oturma hesapları, daha hızlı ve daha kesin yapılabilir. Çalışmanın bu yönüyle, pratikte çalışan mühendislere yararlı olacağına inanılmaktadır.

      Konsolidasyon deneylerinin uzun zaman alması ve tez süresinin sınırlı olması nedeniyle, sınırlı sayıda deney yapılabildi. Trabzon ve çevresi killerinin konsolidasyon özellikleri daha kapsamlı bir şekilde incelenmelidir. Çalışmanın, bu konuda, bir başlangıç olacağına inanılmaktadır.