Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Özcan TAN
Danışman: Doç. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KUMA OTURAN VE MERKEZİ YÜKLENEN MODEL YÜZEY ŞERİT TEMELLERDE TAŞIMA GÜCÜ - GENİŞLİK İLİŞKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/9/1989
Sayfa Sayısı: 69
Tez No: T228
Özet:

      Bu çalışmada düzlem deformasyon (plain strain) koşullarında, kuma oturan değişik genişlikteki yüzey şerit temellerin taşıma gücü - genişlik ilişkisi, kumun sıkı ve gevşek olması durumlarında deneysel olarak araştırılmıştır. Deney düzeni; 0.10 m iç genişlikte, 0.385 m derinlikte, 0.675 m uzunlukta ve yan duvarlarıo 8 mm camdan olan bir tank ile 4 cm, 6 cm ve 8 cm genişlikteki ahşap model şerit temeller ve yükleme için yararlanılan üç eksenli aletten oluşmaktadır. Kuru kum tanka, tankın üzerine yerleştirilen bir ahşap kum serme tankının tabanındaki deliklerden yağdırılarak (sıkı durum) veya tank genişliğindeki ince ve uzun aralığa sahip özel bir huniden akıtılarak (gevşek durum) yerleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan kum OF (TRABZON) sahil kumu olup, maksimum ve minimum kuru birim hacim ağırlıkları sırasıyla; gkmax=1.655 gr/cm3, gkmin=1.358 gr/cm3 bulunmuştur.

      Deneylerde iki tür sıkılık (Dr=0.80 (sıkı) ve Dr=0.185 (gevşek)) kullanılmıştır. Her iki tür sıkılıktaki kumun içsel sürtünme açılarının q1=40.4 (sıkı) ve q2=28.2 (gevşek) olduğu kesme kutusu deneyleri ile bulunmuştur. Merkezi yüklenen ve genişlikleri 4 cm, 6 cm ve 8 cm olan model şerit temellerle altı (6) tür deney yapılmış olup, her bir deney üç (3) kez tekrarlanarak toplam (18) deney yapılmıştır. Deney sonuçlarının güvenilirliği (tekrarlanabilirliği), tekrarlanan deneylerin her bir tür için hemen hemen aynı sonuçları vermesi ile gösterilmiştir.

      Deney sonuçlarından, kuma oturan ve merkezi yüklenen yüzey temeller için, taşıma gücü-güvenlik ilişkisinin doğrusal (lineer) olduğu görülmektedir. Bu bulgu mevcut teorilerle ve daha önceki deneysel çalışmalarla da uyum içindedir. Kırılma yüzeyleri, kırılma biçimleri vb. Diğer hususlarda önceki çalışmalarla uyum içindedir.

      Deneysel olarak bulunan taşıma gücü katsayısı (Ng ), teorik olarak hesap edilen taşıma gücü katsayısından büyük çıkmaktadır. Diğer başka araştırmacılarca da var olan bu sonuca göre teoriler fazlaca güvenli (emniyetli, muhafazakar) taraftadır. Bunun ise, ekonomiklik koşulu ile biraz çeliştiği açıktır. Bu uyumsuzluğun ya teorilerden veya içsel sürtünme açısının belirlenmesinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Bu uyumsuzluğun daha kapsamlı çalışmalarla aydınlatılması gerekmektedir.