Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kamil SARAÇ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOLGU BARAJLARDA SIZMANIN VE BOŞLUK SUYU BASINCININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1989
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: T219
Özet:

      Barajlarda yapı ebatları büyüdükçe emniyet sınırları zorlanmaya başlamıştır. Dolayısı ile baraj inşaatlarının gerek yapımı gerekse bittikten sonra projelendirilme kriterlerinin kontrolü ve devamlı takibi gayet iyi seçilmiş bir ölçme sistemi ve bu işte yetişmiş elemanlarca ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi hayati önem taşımaktadır.

      Baraj inşaatları tamamlandıktan sonra terkedilen yapılar olmayıp, bilakis bittikten sonra durumu devamlı alınan ölçmr değerleri ile kontrol edilmesi gereken icabında gerekli tedbirlerin zamanında alınarak, meydana gelecek bir felaketin önlenmesi gereken tesislerdir.

      Ülkemizin suya olan ihtiyacı bilinmektedir. Böylesine su potansiyeline sahip bir ülkenin emniyetle yapılmış çok sayıda baraja olan ihtiyacı açıktır.

      Bu sebepten dolayı, bu tez çalışmasında, ülkemizin Karadeniz bölgesinde inşa edilmiş olan Altınkaya, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu barajları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada önce sızma, boşluk suyu basıncı, boşluk suyu basıncı ölçerlerden bahsedilmiştir. Daha sonra her bir baraj için üç değişik menba su seviyesi dikkate alınmıştır. Her bir kot için barajın geçirimsiz çekirdeği içersinde oluşacak akım ağları çizilmiştir. Akım ağlarının teşkilinde çekirdeğin yatay boyutları ( Yatay ve düşey permeabilitenin farklılığından dolayı ) 1/3 oranında küçültülmüştür. Akım ağları buna göre çizilmiştir. Daha sonra bu gerçek boyutlara dönüştürülmüştür. Böylece gerçek akım ağları elde edilmiştir ve sızma debileri hesaplanmıştır. Aynı işlemler diğer su kotları içinde yapılmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ nden aynı kotlardaki gözlemsel boşluk suyu basıncı değerleri alınmıştır. Teorik olarak bulunan değerlerle gözlem sonuçlarının kıyaslaması ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

      Birinci bölümde, baraj gövdesi içersindeki ve altında oluşabilecek sızma çizgisinin konumu, sızma miktarının hesabı ve de sızmayı etkileyen sebeplerden bahsedilmiştir.

      İkinci bölümde, dolgu barajlarda boşluk suyu basıncının ölçülmesi ve boşluk suyu basıncını etkileyen faktörler, bunun la ilgili olarak Altınkaya barajındaki boşluk suyu basıncı ölçerlerin yeri, işlevi ve yerleştirimi ayrıca ölçüm peryotları ve ölçümlerin değerlendirilmesi incelenmiştir.

      Üçüncü bölümde, buraya kadar incelenen konuların Altınkaya, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları üzerinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Gövde çekirdeğinin içersindeki sızma hattı, akım ağı, boşluk suyu basınçlarının teorik hesapları yapılmıştır.

      Dördüncü bölümde, bu örnek barajlardan elde edilen teorik hesap sonuçlarının pratikte elde edilen gözlem sonuçlarıyla karşılaştırılıp bir değerlendirilmesi yapılmıştır.

      Ayrıca ekler kısmında hesaplarla ilgili olarak çizilen paftalar sunulmuştur.