Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yusuf CALAYIR
Danışman: Prof.Dr. Doğan TURHAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: VİSKOELASTİK TABAKASAL ORTAMLARDA DALGA YAYILIŞI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1989
Sayfa Sayısı: 71
Tez No: T214
Özet:

      Bu tezde tabakasal visko elastik ortamların dinamik davranışı incelenmektedir. Tabakasal bileşik ortam, ardışık olarak birbirini izleyen viskoelastik yüksek mukavemetli takviye tabakaları ile düşük mukavemetli matris tabakalarından oluşmaktadır. Bileşik ortam düzlem tabakalarından meydana gelmektedir. Tabakasal bileţik ortam tabakalara dik doğrultuda sonlu kalınlıkta, tabaka düzlemindeki doğrultularda ise sonsuza uzanmaktadır.

      Tabakasal bileşik csmin bir yüzeyine üniform bir etki uygulanmaktadır. Bu dinamik etki üniform bir basınç veya üniform bir parçacık hızı olabilir. Cismin diğer yüzeyi ise serbest veya tespit edilmiş olabilir. Lineer viskoelastisite teorisinin denklemleri bileşik cismin bir tabakasına uygulanmakta ve çözümlerin cismin sınır yüzeylerinde süreklilik şartlarını sağlamaları ön görülmektedir. Çözümler karakteristikler yöntemi kullanılarak elde edilmektedir.

      Sayısal sonuçlar , cismin iç yüzeyine uygulanan dinamik etkinin başlangıçta rampalı ve zamanla basamak şeklinde değişen üniform bir basıç olması hali için çözümler ayrı ayrı elde edilmiştir. Dış yüzeyin ise serbest olduğu kabul edilmiştir. Tabakasal bileşik cismin 2,4 ve 8 tabakadan oluşması halleri için çözümler ayrı ayrı elde edilmiştir. Cismin içerisindeki değişik noktalarda normal gerilmenin zamanla değişimini ve değişik zamanlarda normal gerilmenin cisim içerisindeki değişimini gösteren eğriler çizilmiştir. Benzer eğriler parçacık hızı içinde çizilmiştir. Bu eğriler, sınır yüzeyleri ve tabakaların ara yüzeylerindeki yansıma ve kırılmaları ve malzemenin visko elastik oluşunun etkilerini açıkca göstermektedirler. Bu etkiler ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.