Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İlkay YILMAZ
Danışman: Doç.Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ASMA KABLOLAR İLE DESTEKSİZ KULELERİN HESABI VE TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1988
Sayfa Sayısı: 116
Tez No: T173
Özet:

      Bu tez çalışmasında, asma kabloların ve kule yapılarının lineer olmayan statik hesabı konuları incelenmiştir.

      Bu tür yapıların hesabında, denge ve uyumluluk denklemlerinde deformasyonlar dikkate alınmakta, yani 2. Mertebe teorisine göre çözüm yapılmaktadır.

      Birinci bölümde, önce konu tanıtılmakta, daha sonra kablo ve kule yapıların yapısal özellikleri anlatılmaktadır.

      İkinci bölümde kirişler, kolanlar, kiriş-kolonlar, taşıyıcı çerçeveler, kemerler ve asma kabloların ikinci mertebe hesapları için kullanılan Başlangıç Değişkenleri Yöntemi’ nin esasları açıklanmıştır.

      Üçüncü bölümde asma kabloların hesabı incelenmiştir. Bu bölümde, sabit yüklerin yanısıra hareketli yüklerin de gözönüne alınabildiği sabit uzunluklu ve sabit çekme kuvvetli kablolara ilişkin benzer nitelikte iki ayrı bilgisayar programının esasları açıklanmıştır. Ayrıca sayısal örneklerde çözülmüştür.

      Dördüncü bölümde asma kabloların tasarımında sıcaklık etkilerini ve mesnet fleksibilitelerini dikkate alan kablo hesapları konusu incelenmiştir. Ayrıca sabit kesitli ve sabit gerilmeli kablo hesabına ilişkin bilgisayar programının açıklaması ve sayısal örneklerde verilmiştir.

      Beşinci bölümde, yük etkisi altında geometri değişimi ile ilgili lineer olmamanının gözönüne alındığı elastik konsol kule yapılarının basit bir ayrık eleman modelinin tanımı verilmiştir. Ayrıca kule tipi yapıların bilgisayarla statik hesabı anlatılmış ve sayısal örnekler de çözülmüţtür.

      Altıncı bölümde bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ve önerilerözetlenmiştir.

      Ayrıca Ek 1 ‘de , televizyon kulelerinin modern tasarımında özellikle uygulamada kullanılabilecek özet bilgiler derlenerek sunulmuţtur.