Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emel TÜRKER
Danışman: Prof. Dr. Mustafa AYTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Zeminlerin Su Tutma Eğrilerinin Granülometri Eğrilerinden Elde Edilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 17/7/2006
Sayfa Sayısı: 125
Tez No: T1702
Özet:

      Zeminlerle ilgili birçok özelliğin belirlenmesinde faydalı olan su tutma eğrilerinin (STE) tahmin edilmesinde kullanılan yöntemler çok zaman alıcı, usandırıcı, yorucu ve aynı zamanda da son derece hassastır. Dolayısıyla bu yöntemler yerine belirlenmesi daha kolay olan granülometri (dane dağılımı) eğrilerinden su tutma eğrilerine geçiş araştırılmıştır.

Öncelikle Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Maden Mühendisliği Bölümü Kuzey Cephesi İstinat Duvarı Temel’inden alınan zeminin fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra zeminin su tutma eğrisi, bir deneysel yöntem olan filtre kağıdı yöntemi ile çizilmiştir.

      Ayrıca zeminin su tutma eğrisi, bu eğrilerin belirlenmesinde kullanılan bir bilgisayar yazılımı olan RETC ile de elde edilmiştir.

Zeminin su tutma eğrisi için değişik araştırmacılar tarafından önerilen denklemlerin zemin için elde edilen deney sonuçlarına uygunluğu istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

      Bu çalışmanın amacı su tutma eğrisinin granülometri eğrisi yardımıyla tahminidir. Zeminin deneysel çalışmalarından belirlenen deney sonuçlarına göre çizilen granülometri eğrisinden Arya-Paris Modeli kullanılarak su tutma eğrisine geçilmiştir.

Sonuç olarak, granülometri eğrisinden yararlanılarak elde edilen su tutma eğrisinin filtre kağıdı yöntemi ile elde edilen su tutma eğrisiyle uyumlu olduğu görülmüştür.

      

      Anahtar Kelimeler: Su Tutma Eğrisi, Zemin Emme Gerilmesi, RETC, Granülometri Eğrisi