Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa AKDOĞAR
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Enerji Kaynakları ve Doğu Karadeniz’in Hidroelektrik Potansiyel Dengesi Etüdü
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/7/2006
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: T1682
Özet:

      Enerji tüketimi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli ölçütü olarak kabul

edilmiştir. Enerji tüketimi durmadan artmakta ve gelecekte de artmaya devam etmektedir.

      Bugün sahip olduğumuz uygarlık düzeyini korumak ve rahat yaşamın devamını sağlamak

için enerji tüketmek zorunda olmamız bir gerçektir. Fakat, Türkiye kalkınma, nüfus artışı ve

      sanayileşme nedeniyle artmakta olan enerji talebini karşılamakta güçlük çekmektedir. Bu

talebi karşılamak için mevcut enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması

      gerekmektedir.

Bu tez çalışmasında enerji kaynaklarının tanımları, potansiyelleri ile elektrik

      üretimindeki maliyetleri araştırılmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin su potansiyelinden

üretilebilecek brüt elektrik enerjisi miktarı hesaplanmıştır. Ayrıca hesaplanan mevcut brüt

      elektrik enerjisi potansiyeli belirli oranlarda gelecek yıllardaki tüketim potansiyeli ile

karşılaştırılmıştır.

      Tez çalışmasının sonunda, Türkiye’nin mevcut hidroelektrik enerji potansiyeli,

gelecekteki elektrik enerjisi ihtiyacı, yapılabilecek olan çözümler, sonuçlar ve öneriler

      anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Kaynakları, Hidroelektrik Potansiyel