Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali Türen ÖZTÜRK
Danışman: Doç.Dr. Erbil ÖZTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON BASINÇ DAYANIMININ HIZLANDIRILMIŞ DENEYLE SAPTANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1987
Sayfa Sayısı: 129
Tez No: T151
Özet:

      Bu çalışmada; beton sertleşmesini hızlandırmakta kullnılan hızlandırılmış kür yöntemlerinden, sıcak su yöntemi kullanılarak, 20oC-28 günlük basınç dayanımınınkısa sürede belirlenmesi amaçlandı.

      Araştırmada Erzurum-Aşkale Çimento fabrikasının ürettiği KPÇ 325 çimentosu kullanıldı. 300, 350 ve 400 kg/m3 lük sabit üç çimento dozajı kullanılarak, su-çimento (E/C) oranı 0,40 ila 0.62 arasında değişen 40 seri üretim yapıldı. Üretilen beton numunelerinin, 20oC-28 günlük basınç dayanımı değerleri 125 ila 313 kgf/cm2 arasında değişti. Agrega olarak, Trabzon ve çevresinde yaygın kullanıma sahip olan kırmataş ve dişli kum kullanıldı. Standartlara uygunluk açısından 150x300 mm’lik silindir numuneler kullanıldı.

      Araştırma sonucu, hızlandırılmış deney sonucu ölçülen basınç dayanımları ile 20oC-28 günlük basınç dayanımları arasında yüksek korelasyon katsayılı ilişkilerin varlığı belirlendi. Korelasyon katsayısı lineer ilişki için 0,965 üstel veya hiperbolik ilişki için 0,971 oldu. Hızlandırılmış dayanımların varyasyon katsayısı %3,4 ,28 günlüklerin ise %5,3 bulunmuştur.

      Sonuç olarak; sıcak su yöntemiyle elde edilen basınç dayanım değerlerinden 28 günlük standart basınç dayanımına güvenilir bir biçimde geçilebileceği ve bu şekilde gerek üretimde sürekli kalite kontrolünün sağlanması, gerekse beton basınç dayanımının kısa sürede belirlenmesi amaçlarıyla hızlandırılmış deneylerin katkılı portland çimentosu ile üretilen betonlarda başarıyla uygulanabileceği kanısına varıldı.