Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet BUDAK
Danışman: Doç.Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KUTU KESİTLİ KİRİŞLERİN EĞİLME, BURULMA ve BOZULMA ETKİLERİNE GÖRE ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1987
Sayfa Sayısı: 129
Tez No: T149
Özet:

      Bu çalışmada kutu kesitlerin eğilme, burulma ve bozulma etkilerine göre analizleri incelenmiştir.

      Kutu kesitli kirişler genellikle köprü inţaatında kullanılmaktadır. Kiriş kesitinin içi boş ve ince duvarlı olarak yapılması, malzemeden ekonomi sağlanmasının yanısıra kirişin hem eğilme ve hem de burulma etkilerine karşı yeterli ve elverişli şekilde dayanmasını da sağlamaktadır.

      Çalışmada önce konu ile ilgili önceki çalışmalar taranarak incelenmiştir.

      İkinci bölümde ince duvarlı ve çok gözlü kutu kesitli kirişlerin basit eğilme ve St Venant burulması analizleri açıklanmıştır.

      Üçüncü bölümde ince duvarlı kapalı veya açık kesitli kirişlerin çarpılmalı burulma analizleri verilmiştir.

      Dördüncü bölümde ince duvarlı tek gözlü veya çok gözlü kirişlerin çarpılmalı burulma analizi için gerekli olan kayma merkezinin hesabı konusu incelenmekte ve kesmeli eğilme teorisine dayalı bir bilgisayar programı verilerek açık ve kapalı kesitlere ilişkin çözülmüş örnekler sunulmaktadır.

      Beşinci bölümde ince duvarlı kirişlerde normal kuvvet, eğilme ve çarpılmalı burulma bileşik halinin matris formulasyonu verilmektedir. Böylelikle ince duvarlı ince duvarlı kirişlerin analizi bilgisayar programlamasına uygun hale getirilmiş olmaktadır.

      Altıncı bölümde kutu kesitli kutu kesitli kirişlerde bozulma etkilerinin analizi, elastik zemine oturan kiriş analojisiyle yapılmaktadır.

      Yedinci bölümde uygulanan alınan tek gözlü kapalı kesitli bir kutu kiriţ köprü örneği üzerinde özellikle burulma ve bozulma etkilerine göre sayısal olarak yapılmış bir analiz ayrıntılbir şekilde sunulmaktadır.

      Sekizinci bölümde bu çalışmadan elde edilen sonuşlar yer almaktadır.

      Kutu kesitli kirişlerin eğilme ve burulma etkilerine göre analizi konusunda Türkçe yayınlanmış pek az kaynak bulunduğu, bozulma etkisine göre analiz konusunda ise Türkçe kaynak bulunmadığı göz önünde tutulursa; bu çalışmada toplu olarak ve sayısal örnekleriyle verilen eğilme, burulma ve bozulma analizlerinin karayolu köprülerinin projelendirilmesinde yardımcı olacağına inanılmaktadır.