Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Özden İPEKCİ
Danışman: Doç.Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME BACALAR HİPERBOLİK SOĞUTUCULAR VE PROJELENDİRME ESASLARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1987
Sayfa Sayısı: 196
Tez No: T148
Özet:

      Özel mühendislik yapılar sınıfına giren betonarme baca ve hiperbolik soğutucular konusunda Türkçe olarak yazılmış yeterli kaynak bulunmamaktadır. Öğretim programlarında da bu konuya yeterince yer verilmediğinden yapı mühendislerinin bu konudaki bilgileri de yetersiz olmaktadır.

      Türkiye’de betonarme bacalar konusunda henüz özel bir yönetmelik te mevcut olmadığından bu tip yapıların projelendirilmesinde yabancı yönetmenlikler kullanılmaktadır. Ancak teknik literatürde yabancı yönetmelikleri kullanan bir çok ülkede örneğin Fransa’ da betonarme baca ve soğutucularda ağır hasarların ve hatta bir çok yıkılmanın meydana geldiği ve bunların ülke ekonomisine ağır zararlar verdiği belirtilmektedir. Bu da her ülkenin kendi koşulları ve ekonomisiyle bağdaşan bir emniyeti sağlamaya yönelik özgürlükcü yönetmeliklere sahip olması gereğinin önemini ortaya koymaktadır.

      Bir taraftan bu konuda Türkçe literatür boşluğunu kısmen doldurmak, diğer taraftan Türkiye’de bu konuda bir yönetmeliğin hazırlanmasında yardımcı olabileceği, bu çalışmada oldukça geniş kapsamlı bir sentez çalışması sunulmaktadır.

      Çalışmada sekiz bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bacalar konusunda bir giriş yapılmakta ve bacaların boyutlandırılmasında dikkate alınması gereken parametreler üzerinde durulmaktadır.

      İkinci bölümde baca elemanları olan cidar, kaplama, kısa konsol, plak, boşluk ve temeller tanıtılmakta ve kısaca bu elemenların konstrüksiyon esasları anlatılmaktadır.

      Üçüncü bölümde bacalara etkiyen statik ve dinamik yükler ve yük etkileri verilmekte, dördüncü bölümde ise çeşitli ülke yönetmeliklerine göre baca gövdesinin bu yükler altında yapısal çözümlemesi anlatılmaktadır.

      Beşinci bölümde bacaların pratik projelendirme ilkeleriyle baca gövdesinin; rüzgar, deprem ve sıcaklık değişimi etkilerine göre ayrı ayrı çözümlemesi verilmekte ve çözümler rügar+sıcaklık kombinezonuna göre etraflıca irdelenmekte, taşıma gücüne göre projelendirilme ilkeleri de burada verilmektedir.

      Altıncı bölümde hiperbolik soğutucular kısaca tanıtılmakta ve bunların geometrisi ve hesabı özetlenerek verilmektedir.

      Son bölümde baca temelleri anlatılmakta ve bunlardan, özellikle ekonomik olan, halka ve dairesel temelleri anlatılmakta ve bunlardan, özellikle ekonomik olan , halka ve dairesel temeller ait hesap yöntemleri belirtilmektedir. Bu son bölümü sonuçlar, kaynaklar listesi ile bir ek bölüm izlemektedir.