Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yusuf AYVAZ
Danışman: Doç.Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇERÇEVE SİSTEM YAPILARIN MEKANİK DAVRANIŞLARI VE BETONARME NARİN KOLONLARIN HESABI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1987
Sayfa Sayısı: 120
Tez No: T147
Özet:

      Bu çalışmanın amacı dış yükler altında çerçeve sistem yapılarının mekanik davranışlarını yıkılma anına kadar incelemek ve betonarme narin kolonların davranışlarını etraflıca inceleyerek elle çözüme uygun düşmeyen çözüm yöntemleri için bir bilgisayar programı hazırlamaktan ibarettir.

      Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda çerçeve sistem betonarme ve çelik yapıların mekanik davranışları bu yapıları temsil eden bir alt iskelet modeli üzerinde geliştirilmiş bir bilgisayar programı yardımıyla incelenmektedir. İkinci kısında betonarme narin kolonlar incelenmekte ve bunların hesabı içn hazırlanan bir bilgisayar programı verilmektedir.

      Birinci kısım dört bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde uygulamada kaçınılmaz olan bazı yapım kusurlarını da dikkate alan, modele ait, bir hesap yöntemi ve bu yönteme göre geliştirilen bilgisayar programı akış diyagramı verilmektedir.

      Üçüncü bölümde model çözüm yönteminin doğruluğu kanıtlanmakta, önemli bazı parametrelerin model davranışına etkileri sayısal örneklerle incelenmekte ve elde edilen sonuçlar grafikler halinde verilerek gerekli irdelemeler yapılmaktadır.

      Bu kısmın son bölümünde modele ait, stabilite hesabı için, yaklaşık iki yöntem verilmekte, bu yöntemler kendi aralarında ve programın sonuçlarıyla karşılaştırılarak bunlarında pratik projelendirmelerde kullanılabileceği gösterilmektedir. Bu bölümü bu kısma ait sonuçlar ve kaynaklar izlemekte, program listesi ise EK 1 de verilmektedir.

      Çalışmanın ikinci kısmını oluşturan beşinci bölümde ise betonarme narin kolonlar üzerinde durulmaktadır. Bu son bölümü bu ikinci kısma ait sonuçlar ve kaynaklar izlemekte, program listesi ise EK 2 de verilmektedir.