Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kudret ARSLAN
Danışman: Doç.Dr. Recai BİLGİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: EVSEL ATIK SULARIN DENİZE DEŞARJI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1987
Sayfa Sayısı: 66
Tez No: T146
Özet:

      Evsel atık suların denize verilmesi konusunda apılan bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. Bu bölümde deniz deşarjı hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, Deniz deşarjı için çok büyük önem taşıyan Oşinografik Çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, deşarj borusunun tabana oturtulması ve stabilitesinin korunması anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise, hidrolik hesaplar ve bunların sağlaması gerekli kriterler verilmiştir. Beşinci bölümde, ülkemizdeki deniz deşarj uygulamalrında görülen aksaklıklar belirtilmiştir. Altıncı bölümde, sonuç bölümüdür.

      Çalışma içeriğindeki bölümlerde, çeşitli yerli ve yabancıkitaplara dağılmış bilgiler bir araya toplanmıştır. Ayrıca deniz deşarj projelerinde yapılan incelemeler sonucunda görülen aksaklıklar belirtilmiş ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.