Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Rasim TULGAR
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ KIYI ŞERİDİNİ KORUMAK İÇİN EN UYGUN YAPI TİPİNİN BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1987
Sayfa Sayısı: 68
Tez No: T145
Özet:

      Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kıyı Şeridinde yer alan karayolu, arazinin dar olması nedeniyle sahile çok yakın geçirilmiştir. Zamanla denize müdahele edilmesi nedeniyle karayolunda ve diğer kıyı bölgesinde tahribatlar oluşmaya başlamıştır. Arazinin çok kıymetli olması yüzünden de koruma yapıları yapılmıştır. Fakat koruma yapıları sadece denize taş doldurmaktan öteye gitmemiştir.

      Bu çalışmada, koruyucu yapı tiplerinin en uygun olanları belirlenmeye çalışılmıştır. Koruyucu kıyı yapıları, arkalarındaki kara parçalarını denizin oyma, aşınma ve taşıma etkilerinden korumak için inşa edilen yapılarıdır. Kıyı koruma yapıları projelendirilirken ortaya çıkan sorunların projeci tarafından iyi etüd edilmesi şarttır. Yanlış projelendirilmiş bir kıyı koruma yapısı bitişiğindeki bölgelerin bozulmasına, kendisinin ekonomik ömrünü doldurmadan tahrip olmasına ve büyük bir ekonomik kayba yol açacaktır.

      Bu tezde, kıyı koruyucu yapı tiplerinin seçimini etkileyen ve bunların projelendirilmesinde temel olan fiziksel, çevresel ve ekonomik faktörler yanında palya (topuk) yüksekliği, yapı önü su derinliği, deniz tabanı eğimi, ve dalga yüksekliği gibi parametreler göz önüne alınarak Gömme Topuklu Pere, Topuklu Pere, Tahkimat, Palyalı Tahkimat ve Düşey Duvar Önü Tahkimat olmak üzere 5 değişik kıyı koruyucu yapı tipi ortaya konmuştur.

      Geliştirilen bu yapı tipleri, iki boyutlu model kanalında hareketli ve sabit tabanlı ortamlarda modellendirilmiştir. Teorik çalışmalar, deneysel çalışmalar ile takviye edilmiş ve optimum yapı tipleri sonuç olarak verilmiştir.