Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nilgün YAZICI
Danışman: Doç.Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME KONUT TİPİ BİR YAPININ TAŞIMA GÜCÜNE GÖRE BİLGİSAYARLA PROJELENDİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1987
Sayfa Sayısı: 152
Tez No: T144
Özet:

      Türkiye’de yürürlüğe giren yeni bir yöntem olması nedeniyle, bu çalışmada taşıma gücü hesap yöntemiyle betonarme konut tipi bir yapının (14.5mx12m) bilgisayar desteği ile projelendirilmesi yapılmaktadır.

      Çalışma üç asıl ve iki ek bölüm olmak üzere toplam beş bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde; Vaziyet planı, mimari plan, kesit ve cephe görünüşleri ile gerekli diğer veriler sunulmaktadır.

      İkinci bölümde, bu tip apıların projelendirilmesinde, başka kaynaklara ihtiyacı en aza indirmek düşüncesiyle, kullanılan yöntem ve bağıntılar kısaca açıklanmakta, yapısal çözümleme matris deplasman yöntemiyle, sabit yük, hareketli yük, deprem ve rüzgar yükleri için ayrı ayrı yapılıp, sonuçlar yük katsayıları ile çarpılarak gerekli yük kombinazonları elde edilmekte ve hesapların bir çoğu çalışmanın hacmini gereksiz yere artırmamak düşüncesiyle çizelgeler halinde verilmektedir.

      Üçüncü bölümde ise usulüne uygun olarak çizilen ancak küçültüldüklerinden ölçekleri değişen kalıp ve donatı planlarına ait paftalar verilmektedir.

      Bu son bölümü, çalışmanın bütününden çıkarılan başlıca sonuçlar ile yararlanılan eserleri belirleyen kaynaklar listesi izlemektedir.

      Ek A da bu tip bir yapının projelendirilmesinde kullanılan çizelge ve abaklar verilmekte, Ek B de ise bilgisayar programına temel olan matris deplasman yönteminden kısaca söz edilmekte, hesap sırası, akış diyagramı ve program listeside burada verilmektedir.