Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Melike ALTINTAŞ
Danışman: Doç.Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ŞERİT TEMELLERİN ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1987
Sayfa Sayısı: 75
Tez No: T138
Özet:

      Bu çalışmada , Şerit temeller çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Türkiye’de İnşaat Mühendisliği lisans düzeyindeki eğitimde çok az değinilen veya değinilmeyen, Türkçe Kaynaklarda eksik, bölük-pörçük verilen şerit temeller, bu çalışmada derli-toplu olarak işlenmiştir.

      Birinci bölümde temellerle ilgili genel bilgiler özetlenerek verilmiştir. İkinci bölümde şerit temellerle ilgili bilgiler özetlenmiştir. Üçüncü bölümde şerit temellerle ilgili başlıca dört yöntem ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde şerit temellerin projelendirilmesinde yapılan denetimler verilmiş olup, beşinci bölümde bütün yöntemlerle bir örnek çözüm yeralmıştır. Altıncı bölümde sonuçlar tartışılmıştır.

      Bu çalışmanın, Türk inşaat mühendisliği alanında bir boşluğu dolduracağı ve özellikle pratikte çalışan inşaat mühendislerine yararlı olacağına inanılmaktadır.