Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Günay ALTINTAŞ
Danışman: Doç.Dr.Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GELENEKSEL YÖNTEME GÖRE EKSANTRİK YÜKLÜ RİJİT TEMELLER
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1987
Sayfa Sayısı: 100
Tez No: T137
Özet:

      Bu çalışmada, eksantrik yüklü rijit temellerin taban basıncı dağılışlarının belirlenmesi, Geleneksel Yöntemle ilişkili olarak incelenmiştir.

      Temeller düşey merkezi bir yükün yanında, genellikle bir de moment etkisinde kalırlar . Böyle temellerde, taşıma gücü tahkikini yapmak için taban basınc dağılışının bilinmesi gereklidir. Özellikle eksantrisitenin çekirdek dışında olması durumunda taban basıncı dağılışını belirlemek zor, uzun ve karmaşık işlemleri gerektirmektedir. Bu çalışmada Geleneksel Yöntemle ilişkili olarak, çeşitli taban alanlarına sahip eksantrik yüklü rijit temellerin taban basıncı dağılışları, eksantrisitenin her durumu ( çekirdek içinde, sınırında, dışında) için basit tablo ve diyagramlarla verilmiştir.

      1.bölümde temellerle ilgili genel bilgiler verilmiţtir. 2. bölümde eksanrik yüklü daire temeller, 3. Bölümdeyamuk temeller, 4. bölümde diktörtgen temeller inceleme konusu yapılmıştır. 5. bölümde tartışma ve sonuçlar yeralmaktdır.

      Eksantrik yüklü temellerin gerek Türkiye’deki inşaat mühendisliği eğitiminde gerek Türk inşaat mühendisliği alanında yetersiz, bölük pörçük yer aldığı düţünülürse; bu çalışmada üretilen ve elaltı bilgileri niteliği taşıyan tablo ve diyagramların bir boşluğu dolduracağına ve özellikle pratikte çalışan inşaat mühendislerine yararlı olunacağına inanılmaktadır.